Ana Sayfa / AçıkAçık / Gelir Vergisi Genel Tebliği, Seri No:273

Gelir Vergisi Genel Tebliği, Seri No:273

29.12.2009 tarih, 27447 sayılı Resmi Gazete’de 273 seri no lu (GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ) yayınlanmıştır. Tebliğ uyarınca 01.01.2010 tarihinden geçerli olarak;

 

Çalışanlara yapılan yemek yardımı gelir vergisi istisnası 10 TL,

1. derece sakatlık indirimi 680 TL,

2. derece sakatlık indirimi 330 TL,

3. derece sakatlık indirimi 160 TL olarak,

 

Gelir vergisine esas tarife;

8.800 TL’ye kadar                                                                % 15

 

22.000 TL’nin 8.800 TL’si için 1.320 TL, fazlası                     % 20

 

50.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.960 TL, fazlası                   % 27

 

50.000 TL’den fazlasının 50.000 TL’si için 11.520 TL, fazlası % 35

şeklinde belirlenmiştir.

 

Gelir Vergisi Genel Tebliğ‘in tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranları Yükseltildi

Tecil Faizi ve Gecikme Zammı Oranları Yükseltildi

Tecil edilen amme alacaklarına uygulanan yıllık %12 tecil faizi yıllık %22’ye, gecikme faizi ise aylık …