Datassist Admin

Kısa Çalışma, Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

Kısa Çalışma, Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

Salgın döneminde, istihdamın sürekliliğini sağlamak, işçilerin gelirlerini koruma altına almak ve işverenlere destek olmak amacıyla bir dizi düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemeler kapsamında, kısa çalışmadan yararlanma şartları kolaylaştırılmış, iş akdi fesihlerine işveren açısından sınırlamalar getirilmiş, bu süreçte de ücretsiz izin uygulanmasına imkân verilmişti. Bu uygulamalarla, kısa çalışma yapan işçilere KÇÖ, ücretsiz …

Devamı »

İkale Ödemelerinin Yasal Kesintileri ve İkale Sözleşmesinin Damga Vergisi

İkale Ödemelerinin Yasal Kesintileri ve İkale Sözleşmesinin Damga Vergisi

İkale, işveren ve işçi arasında düzenlenmiş iş sözleşmesinin, tarafların ortak irade beyanları ile mutabakata vararak sonlandırma yöntemlerinden biridir. Buradaki temel amaç, sulh içinde karşılıklı iş akdi sözleşmesini kısmen veya tamamen bozmaktır. İkale yöntemi, İş Kanunu ile düzenlenmediğinden, tamamen Borçlar Hukuku sözleşme serbestisi ilkesinden referansla işveren ve işçi tarafının uzlaşma maddelerini …

Devamı »

İşten Çıkarma Kısıtlaması 3 Ay Uzatılıyor

İşten Çıkarma Kısıtlaması 3 Ay Uzatılıyor

Covid-19’un ekonomiye verdiği negatif etkiyi en aza indirmek için 3 ay süre ile; ücretsiz izin ve iş akdi feshi yasağı uygulamaları 17 Nisan’da başlatılmış ve 17 Temmuz’da sona ereceği açıklanmıştı. Ancak yapılan açıklamada bu sürelerin Cumhurbaşkanı kararı ile 3 ay daha uzatılabileceğinin de altı çizilmişti. Açıklanması beklenen Yeni İstihdam Kalkanı’nda bu …

Devamı »