Datassist Admin

Şubat Ayı KÇÖ Ödemeleri

Şubat Ayı KÇÖ Ödemeleri

Ülkemizde pandeminin etkilerini ekonomik anlamda azaltmak için işçi ve işverene sağlanan desteklerin başında kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği gelmişti. Kısa çalışma ödeneği rakamı 30 Nisan 2011 tarihli 27920 sayılı Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinin beşinci fıkrasına istinaden fiilen gerçekleşen kısa çalışma süresi üzerinden, …

Devamı »

İşe Giriş Çıkışlarda Sağlık Hizmetleri

İşe Giriş Çıkışlarda Sağlık Hizmetleri

Sigortalı olarak işe başlayan işçilerin, devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için bazı koşulları sağlaması gerekiyor. Bu koşulların yanı sıra çalışanın işten ayrılması, ücretsiz izin kullanıyor olması, çalışmasının kesintiye uğraması ya da iş değiştirmesi gibi durumları ele aldığımızda; sağlık hizmetinden yararlanabilmek için koşulların ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor. Bir kişinin devletin sunduğu …

Devamı »

Şubatta Yapılacak Nakillere İlişkin Detaylar

Şubatta Yapılacak Nakillere İlişkin Detaylar

Çalışma hayatının olağan akışında, işçiler bir işverene bağlı bir iş yerinden diğerine geçiş yaparak iş ilişkisini sonlandırmadan çalışmaya devam edebilirler. Bu işlemin mutlaka SGK’ya bildirim yapılarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. Değişikliğin bordroya işlendiği teknik kısmında, değişikliğin hangi ay içinde gerçekleştiği önem kazanıyor. Çünkü ilgili ayın kaç gün olduğu, günün sonunda işçinin aleyhine …

Devamı »

2021 İşsizlik Sigortası Hesaplaması

2021 İşsizlik Sigortası Hesaplaması

Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışırken işsiz kalan kişilere, işsiz geçirdikleri dönemler için yasada yer alan belirli şartlarda, sürelerde ve tutarlarda işsizlik ödeneği veriliyor. Asgari ücrete bağlı olarak her yıl işsizlik ödeneği tutarları değişkenlik gösteriyor. İşsizlik Ödeneğinden Yararlanmanın Şartları İşsizlik ödeneğinden faydalanabilmek için öncelikle sigortalının kendi isteği ve kusuru dışında …

Devamı »