Ana Sayfa / Datassist Mevzuat Kulübü

Datassist Mevzuat Kulübü

Geçici 17. Madde Teşvikinde Yeni Düzenleme

Geçici 17. Madde İşveren Desteğinde Yeni Düzenleme

687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa işveren teşvikini içeren Geçici 17. madde eklenmişti. Anılan kanun maddesinin uygulamasına ilişkin yayımlanan 2017/10 sayılı Genelge kapsamında 01.02.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınacak sigortalıların e-Sigorta sistemine tanımlanmasına imkân sağlayan program düzenlemeleri …

Devamı »

Mali Tatil Uygulaması

Mali Tatil Uygulaması

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. Maddesinin (1) numaralı fıkrası “ Her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi de dahil) mali tatil uygulanacağı açıkça belirtilmiştir. Haziran ayının son gününün tatile denk gelmesi durumunda ise; mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar günden …

Devamı »

Basın İş Hukukunda Yıllık İzin

Basın İş Hukukunda Yıllık İzin

Çalışma hayatını düzenleyen temel yasa olarak 4857 sayılı İş Kanunu karşımıza çıkmaktadır. Ama ülkemizde aynı zamanda, basın mesleğini icra edenler ve bu meslek mensuplarının tabi oldukları Kanun 4857 sayılı yasa ile değildir. Bu mesleği icra edenlerin çalışma hayatı kendine özgü farklı bir yasa ile düzenlenmiştir. Bu yasa 5953 sayılı Basın …

Devamı »

Yurtdışı Borçlanmasında Sahte Sigorta Bildirimine Dikkat

Yurtdışı Borçlanmasında Sahte Sigorta Bildirimine Dikkat

3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun”  da yurtdışında bulunan vatandaşların bu sürelerdeki sigortalılıkları ile ilgili ilk maddesinde şu ifadeyi kullanmıştır: “Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı …

Devamı »

Sanayi, Ticaret ve Tarım İşlerinin İş Kanunundaki Yeri

Sanayi, Ticaret ve Tarım İşlerinin İş Kanunundaki Yeri

Bildiğiniz üzere İş Kanununda, tüm iş alanlarına yönelik düzenlemeler yer alıyor. Sanayi, Ticaret ve Tarım İşlerinin İş Kanunundaki yeri ise 111. madde ile düzenlenmiştir. Bu maddede, hangi işlerin hangi iş koluna dahil edileceği net bir şekilde belirtiliyor. Bu esaslara göre bazı farklılıklar var. Deniz yoluyla taşınan bir eşyanın boşaltılması sanayi …

Devamı »

687 Sayılı OHAL KHK Teşvikinde Yeni Genelge

687 Sayılı OHAL KHK Teşvikinde Yeni Genelge

687 Sayılı OHAL KHK Teşviki için yeni bir genelge yayınlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından “4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada Yeni Uygulama” başlıklı 06.07.2017 tarih 2017/24 sayılı SGK Genelgesi yayınlandı. 09.02.2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren …

Devamı »

Ulusal İstihdam Stratejisi Raporu Yayımlandı

Ulusal İstihdam Stratejisi Raporu Yayımlandı

Ulusal İstihdam Stratejisi raporu, Resmi Gazete’de yayımlandı. Rapor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2014-2023 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlandı. İşsizlikte Beklenti % 5 Hedef ve ilkeler doğrultusunda, 2023 yılı itibarıyla işsizliğin % 5’e inmesi, istihdam oranının ise % 55’e yükselmesi bekleniyor. Tarım dışı sektörün en büyük problemlerinden “kayıt dışı istihdam” …

Devamı »

Çalışan Yıllık İzin Hakkından Vazgeçebilir Mi?

Çalışan Yıllık İzin Hakkından Vazgeçebilir Mi?

Yıllık izne çıkmak için yaz aylarının gelmesini bekleyen personeller olduğu gibi, izin kullanmakta isteksiz, çalışmaya devam etmek isteyen personeller de olabilmektedir. Bazı işyerlerinde işverenin izinleri kullandırmakta yeterince cömert olmadığı konuşulurken, bazı işyerlerinde ise izinler çok sıkı bir şekilde takip edilmekte, her bir personelin izninin tamamını kullandığından emin olunmaktadır. Pratikte farklılıklar …

Devamı »

Yıllık İznin Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Yıllık İznin Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Yıllık ücretli izin hakkında siz değerli ziyaretçilerimizden oldukça sık soru gelmeye başladı. Özellikle, Yıllık İznin Kullanımı konusunda tereddüte düşülüyor. Biz de bu detayları yazımızda sizlere anlatmaya çalışacağız. Yıllık İzin Süreleri Yıllık ücretli iznin, 4857 sayılı Kanunun 53. maddesinde gösterilen süreler içerisinde işveren tarafından sürekli bir şekilde kullandırılması zorunludur. İşçilere verilecek yıllık …

Devamı »