Ana Sayfa / Datassist Mevzuat Kulübü

Datassist Mevzuat Kulübü

İhbar Sürelerinin Bayram Günlerine Denk Gelmesi

İhbar Sürelerinin Bayram Günlerine Denk Gelmesi

İşten çıkacağını bildirim sürelerini gözeterek işverene önceden söyleyen işçi, ya da işten çıkarılacağı bildirim süresine uyularak kendisine önceden bildirmiş olan işçi ihbar süresini kullanmaktadır. İhbar süresi, işçinin çalışarak geçirdiği, bu süre içerisinde iş arama izni de kullanabildiği takvim günü olarak sayılan bildirim süreleridir. İhbar sürelerinin bayram günlerine denk gelmesi, ya …

Devamı »

Bayram Tatilini Birleştirenlere Telafi Çalışması Yaptırılabilir mi?

Bayram Tatilini Birleştirenlere Telafi Çalışması Yaptırılabilir mi?

Uzun resmi tatillerin hafta içine denk geldiği durumlarda, işçiler haftanın kalan günlerini birleştirip uzun tatil planları yapmak isterler. Bu günler bazı işyerlerinde işçiye yıllık izin talebi karşılığı verilirken, bazı işyerleri şirket genelinde idari izin olarak kullandırılabilmektedir. Bir başka uygulama ise bu günler karşılığında işçiye telafi çalışması yaptırmak. Bayram Tatilini Birleştirenlere …

Devamı »

Mazeret İzinlerinin Tatil Günlerine Gelmesi

Mazeret İzinlerinin Tatil Günlerine Gelmesi

Mazeret izinlerinin bir kısmı 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş olsa da bir çok işyeri bazı izinlere İş Sözleşmesinde yer vererek farklı mazeret izinleri için işçilerine hak tanımaktadır. İş Kanunu’nda belirtilmiş mazeret izinleri dışında işçilere mazeret izni tanımak işverenin inisiyatifindedir. Uygulamada en sık karşılaşılan biri mazeret izinlerinin tatil günlerine gelmesi halinde, …

Devamı »

Kendine Ait veya Ortak Olunan İş Yerinden Sigortalı Gösterilmenin Şartları

Kendine Ait veya Ortak Olunan İşyerinden Sigortalı Gösterilmenin Şartları

Sigortalıların kendilerine ait veya ortak oldukları iş yerlerinden, kendilerini sigortalı göstermesi konusu Sosyal Güvenlik Mevzuatında önemli bir yer tutuyor. Bir kişinin kendine ait veya ortak olduğu iş yerinden sigortalı gösterilebilmesinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihi çok önemli.

Devamı »

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin Ayrı Şifre İle Beyan Edilmesi

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin Ayrı Şifre İle Beyan Edilmesi

Muhtasar Prim Hizmet Birleşmesi için başlangıç tarihi yaklaşırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından sistemde bazı düzenlemelerin duyuruları gelmeye başladı. Vergi Usul Kanunu Sirküleri Taslağına göre, Beyannameleri elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan işverenlerin MPHB’ni mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak alınacak ilave bir şifreyle gönderilmesi mümkün hale geldi. Bu …

Devamı »

İşveren Ramazanda Zorunlu Yıllık İzin Uygulayabilir mi?

İşveren Ramazanda Zorunlu Yıllık İzin Uygulayabilir mi?

Yıllık izin, aynı işverene bağlı en az 1 yıl çalışmış olan işçilerin dinlenmek için bir sonraki hizmet yılında kullanmaları üzere hak ettikleri ücretli bir izindir. Bu izin hakkı 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş olup, işçinin ve işverenin iradesine hükmeden “yıllık izin hakkından vazgeçilemez” ibaresi ile kullanımı zorunlu kılınmıştır. İşveren yıllık …

Devamı »

Veri Sorumluları Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik

Veri Sorumluları Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik

Kişisel verileri toplayan, işleyen ve aktaran gerçek ve tüzel kişiler veri sorumlusu olarak kabul edilmiş ve bu kişilerin “Veri Sorumlusu Sicili’ne (VERBİS) kaydolması bazı istisnalar dışında zorunlu tutulmuştur. Bu alanda gerekli düzenlemeleri getiren “Veri Sorumluları Sicil Yönetmeliği” 30 Ocak 2017 tarihli 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlamıştı.

Devamı »

Bağ-Kur’lularda Prim Gün Sayısı Değişiyor mu?

BAĞ-Kur’lularda Prim Gün Sayısı Değişiyor mu

Son günlerde esnaf ve sanatkârların emekli olmaları için gerekli olan prim gün sayısı SGK çalışanları ile eşitlenmesi çokça gündeme gelmektedir. Bağ-Kur’lu olarak anılan 5510 sayılı Kanunun 4-b maddesi kapsamında çalışan serbest meslek erbabı esnaf ve sanatkarların prim gün sayılarının SGK çalışanları ile eşitlenmesi görüşülüyor.

Devamı »