Ana Sayfa / Haberler (sayfa 20)

Haberler

İş Kazası Tanımı, Kapsamı ve Bildirim Süreleri

iskazasi-tanimi-kapsami-ve-bildirim-sureleri

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. Maddesinde İş Kazasının tanım olarak;  Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere …

Devamı »

Radyasyona 35 Saat Onayı

radyasyona-35-saat-onayi

  2010 yılında 3153 sayılı kanunda yapılan düzenlemeyle radyasyon ile çalışan personelin haftalık çalışma süresi 25 saatten 35 saate çıkarılmıştı. Kanuni düzenlemeye ek olarak, Sağlık Bakanlığı’nın gene aynı yıl çıkardığı 6145 sayılı genelde kanunen öngörülen detaylar biraz daha açıklanmıştı.

Devamı »

Bakan’dan Torba Yasaya Eleştiri

bakandan-torba-yasaya-elestri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, az tehlikeli iş yerlerinde 4 milyon 745 bin, tehlikeli iş yerlerinde 4 milyon 420 bin, çok tehlikeli iş yerlerinde 3 milyon 319 bin işçinin istihdam edildiğini bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, kamuoyunda “Torba Kanun” olarak bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve …

Devamı »

1.1 Milyon İşçiye 3.5 Milyarlık Kıdem

1-milyon-isciye-3bucuk-milyarlik-kidem

TBMM’de görüşmeleri devam eden torba tasarıya konulan taşeron işçilere kıdem ve yıllık ücretli izin garantisinin devlete getireceği maliyet netleşmeye başladı. En az 3 yıllık olacak Düzenlemeye göre kamuda taşeron işçi çalıştırmayı öngören sözleşmeler 1 yıl yerine artık 3 yıllık süreyle yapılacak. Sürenin uzaması sayesinde taşeron işçiler sözleşme bitiminde 3 yıllık …

Devamı »

Kadın İşçilerin Gebelik Süresinde Çalışma Koşulları

kadin-iscilerin-gebelik-suresinde-calisma-kosullari

  Anayasamız kimsenin, yaşına, gücüne ve cinsiyetine uymayan işlerde çalıştırılamayacağını,  kadınlar, küçükler ile ruhsal ve bedensel açıdan  yetersizliği  olan çalışanların, çalışma şartları bakımından  özel olarak korunacağını hükme bağlamıştır. Anayasada, yasalarda, ilgili tüzük ve yönetmeliklerde kadın işçiye pozitif  bir ayrıcalık tanınması, kadın işçinin  doğasından kaynaklanan sebeplerle kadının bazı işlerde çalıştırılmaması veya …

Devamı »

Ar-Ge Teşvikinde Personel Sayısı Düşürüldü

arge-tesvikinde-personel-sayisi-dusuruldu

  5746 Sayılı Kanununda yer alan Ar-Ge Merkezi tanımında yer alan kişi sayısı yazımız ekinde yer alan 18.06.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla 50‘den 30’a düşürüldü. Kararla Kanundaki tanımlamada yer alan “en az elli” ifadesindeki sayının “30” olarak değiştirilmesiyle birlikte. Daha önce eşdeğer personel sayısı 30-50 arasında kalan işyerlerinin de 5746 …

Devamı »

Vergi ve Sigorta Affı Yasa Tasarısı – Özel Haber

vergi-ve-sigorta-affi-yasasi-ozel-haber

TBMM’de komisyonda görüşülmekte olan torba kanuna son dakikada vergi ve SGK prim borçlarına yönelik affın da yer aldığı birçok eklemeler yapıldı. Komisyonda kanunun son halinde tasarıda bazı değişiklikler yapılma ihtimali olsa bile, mevcut haliyle 30 Nisan 2014 ve öncesine dönük SGK prim borçları ve bu döneme ait vergi borçlarına af …

Devamı »

Gerçeği Yansıtmayan Kasa Bakiyelerine Af Fırsatı

gercegi-yansitmayan-kasa-bakiyelerine-af-firsati

Tasarının 2.Maddesi gerçeği yansıtmayan kasa bakiyelerine dair af hükümleri içeriyor. Buna göre bilanço esasına göre defter tutan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanacak. 31.12.2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet …

Devamı »

Vergi Borçları Affı Yasa Tasarısı

vergi-borclari-affi-yasa-tasarisi

Tasarının 1.Maddesi vergi affıyla ilgili hükümleri içeriyor. Buna göre; Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; A. 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 30.4.2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezalan, …

Devamı »