Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 10)

Sizin Sorduklarınız

Arabuluculuk Sonucu Ödenen Tazminatların Yasal Kesintileri

Arabuluculuk_Sonucu_Ödenen_Tazminatların_Yasal_Kesintileri

İş sözleşmesinin feshedilmesi, bu feshin gerekçesi, sonucunda ödenen tazminatların SGK primi ve Gelir Vergisi açısından nasıl değerlendirileceği ilgili kanunlarda net olarak ifade edilmiştir. Fakat geçtiğimiz yıl İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle yürürlüğe giren arabuluculuk faaliyetleri ile hak kazanılmış tazminat ve ödemeler yasal kesintiler açısından bazı soru işaretleri barındırmaktaydı.

Devamı »

İş Yerinin Kapanması Durumunda İşçinin Hakları

İşyerinin Kapatılması Durumunda İşçinin Hakları

İşverenin iş yerini açması gibi kapatması da mümkündür. İş yerini kapatmaya karar veren işverenin düşünmesi gereken en önemli şey o iş yerinde çalışan işçilerin hakları olacaktır. İş yerinin kapanması durumunda, bir başka iş yerine nakledilmeyecekse, işçilerin işten çıkartılacağı anlamına gelmektedir. Bir işten çıkarma nedeni olarak “iş yerinin kapanması” işverenin geçerli …

Devamı »

İhbar Süresi Nasıl Kullanılmalıdır?

İhbar Süresi Nasıl Kullanılmalıdır?

Belirsiz süreli iş sözleşmesi, işçinin istifası ya da işverenin geçerli nedeni ile feshediliyorsa, feshetmek isteyen tarafın, diğer tarafa belli bir süre önce bildirmesi gerekmektedir. Bu süreye ihbar süresi denir. Bu sürenin ne kadar olacağını belirleyen işçinin kıdem süresidir. Asgari bildirim süreleri 4857 sayılı İş Kanunu madde 17’de, şu şekilde belirtilmiştir:

Devamı »

Serbest Zaman İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Serbest Zaman İzni Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İşçi ve işveren, iş ilişkisini başlatırken ücrette anlaşırlar. Çalışma karşılığı ödenecek olan bu asıl ücret/çıplak ücret, iş yerinin belirlediği çalışma saatleri içerisinde yapılan çalışmalar içindir. İşveren, bir iş yerinde çalışma saatini en fazla haftalık 45 saat belirleyebilir. Çalışanın, iş yerinin haftalık çalışma süresinden daha fazla çalıştığı süreler için ayrıca ücretinin …

Devamı »

Kısmiden Tam Zamanlıya Geçen İşçinin Kıdem Tazminatı

Kısmiden Tam Zamanlıya Geçen İşçinin Kıdem Tazminatı

Günümüz koşullarında çalışan eşlerin anne-baba olmaları durumunda çalışma hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan bir takım düzenlemelere gidildiğini görmekteyiz. Bu çalışmalar sayesinde anne ve baba adayları iş hayatlarında problem yaşamamakta ve sosyal statüdeki yaşam standartlarını korumaktadırlar. 4857 sayılı İş Kanununa göre analık izninin bitiminden başlayarak dünyaya gelen çocuğun ve ya evlat edinilen çocuğun …

Devamı »

Şubatta Rapor Alan İşçinin Prim Günü

Şubatta Rapor Alan İşçinin Prim Günü

Şubat ayı, sigortalı bildirimi yapan tüm iş yerleri için, eksik gün bildirimlerinde karmaşıklık yaratan bir ay olmaktadır. Çalışanların, 30’dan az günü olan bu ayda yaptığı devamsızlıklar, alınan raporlar ya da prim günü eksiklikleri dikkat edilmesi gereken önemli hususların bilinmesi ile doğru olarak kuruma bildirilebilir. İlk olarak şubat ayı eksik gün …

Devamı »

İkale Tazminatlarının Vergi İadesi Nasıl Yapılacak?

İkale Tazminatların Vergi İadesi Nasıl Yapılacak?

İş sonu tazminatlarının hangilerinin ücret kabul edilip hangilerinin edilmediği son zamanlarda yapılan değişikliklerle açıklık kazandı. Vergi alacağı olan sigortalılar Vergi Dairesine başvurmaya geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. İkale Tazminatların Vergi İadesi için nasıl başvurmak gerektiği ile ilgili detayları yazımızda anlatacağız.

Devamı »

Gece Çalışmasında Fazla Mesai Onayı

Gece Çalışmasında Fazla Mesai Onayı

İşverenler, sürekli üretim gerektiren ya da kesintisiz devam eden işlerde vardiyalı çalışma sistemine başvurabilmektedir. Ama vardiyalı çalışmaların da yasal düzenlemeleri bulunmakta, bu kurallara uymak şartı ile çalışma sürdürülebilmektedir. Gece çalışmaları, 4857 sayılı Kanun ile “Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kadın …

Devamı »

Çalışma İzinlerinde Süreler

Çalışma İzinlerinde Süreler

Yabancı çalışma izinlerinde uyulması veya aşılmaması gereken süreler, hem yabancı çalışan hem de işveren açısından çok önemli olup, uygulamada idari para cezasından iznin iptaline kadar uzanabilecek yaptırımları olan hususlardır. Aşağıdaki yazımızda sık karşılaştığımız sorulardan hareketle Çalışma İzinlerinde Süreler konusuna açıklık getirmeye çalışacağız.

Devamı »

Stajyer Ücret Desteği Tutarları

Stajyer Ücret Desteği Tutarları

Stajyer çalıştıran iş yerleri, stajyerlere yasal olarak ödemekle yükümlü oldukları ücretlerin bir kısmı için devletten destek almaktadırlar. Bu destekten yeni eğitim öğretim döneminde stajyer çalıştıracak iş yerleri faydalanmaya devam edecekler. Stajyer Ücreti Desteği Ne Zamandan Beri Uygulanıyor? Eğitim öğretim hayatı devam ederken, mesleki eğitim görmek amacıyla işletmelerde staj ya da …

Devamı »