Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 20)

Sizin Sorduklarınız

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerde Çalıştırılan Sigortalılar

sosyal-guvenlik-sozlesmesi-imzalanmis-ulkelerde-calistirilan-sigortalilar

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun mülga 86. maddesi hükmü gereğince Topluluk Sigortasına Tâbi Olanlardan Kanunun yürürlük tarihinden önce uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri hakkında, 5510 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi …

Devamı »

Sigortalıların SGK’ ya Bildirilmesi

sigortalilarin-sgk-ya-bildirilmesi

  Tahmini okuma süresi: 3 dk. Günümüzde kayıt dışı istihdamın giderek azalmasında hem Devletin etkin istihdam politikaları hem de işçi ve işverenlerin “sigortalı” kavramını iyi idrak etmesi ve sigortasız işçi çalıştırma durumlarında uygulanan idari para cezaları büyük rol oynamaktadır. Yazımızda çalışanların sigortalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilme sürelerine değineceğiz.

Devamı »

Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

123

Tahmini okuma süresi: 3 dk. Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır? Kamuoyunda bilindiği üzere doğum yardımı hakkında 6637 sayılı Kanun ile çeşitli soru işaretleri de son bulmuş oldu. Doğum Yardımı; 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye ek madde eklenerek 15.05.2015 tarihi itibari ile yürürlüğe …

Devamı »

Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması

sigortalinin-kendisinden-kaynaklanan-sebeplerle-tedavi-suresinin-uzamasi

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 5510 Sayılı Kanuna istinaden; Sigortalının aşağıdaki sayılan nedenlerden dolayı iş kazasına veya meslek hastalığına uğraması, hastalanması, tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği veya sürekli iş göremezlik geliri; a) Ceza sorumluluğu olmayanlar ile kabul edilebilir bir mazereti olanlar hariç, sigortalının …

Devamı »

Stajyerlerin Sigortalılığında Nelere Dikkat Edilmelidir?

stajyerlerin-sigortaliliginda-nelere-dikkat-edilmelidir

Tahmini okuma süresi: 3 dk. Eğitim ve öğretime ara verilecek olan yaz aylarının gelmesi ile birlikte iş veya işçi aramalarının gerçekleştirildiği internet sitelerinde stajyer ilanları da sıklıkla karşımıza çıkmaya başladı. “Stajyer” unvanı, esas olarak mesleki eğitim yapan öğrencinin, almış olduğu eğitimi pratikte uygulama alanı bulabileceği iş yerlerinde işçi statüsüne erişmeden …

Devamı »

Part-time Çalışanların Eksik Gün Borçlanmaları

part-time-calisanlarin-eksik-gun-borclanmalari

Tahmini okuma süresi: 3 dk.  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 41. maddesine eklenen (i) bendi ile 25/2/2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerini borçlanmalarına imkan sağlanmıştır. Bu …

Devamı »

Staja Tabi Öğrencilerin SGK Bildirimleri

staja-tabi-ogrencilerin-sgk-bildirimleri

Tahmini okuma süresi: 3 dk.    5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 5. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince; “2008 yılı Ekim ayı başından itibaren 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; …

Devamı »

Geçici İş Göremezlik Ödeneği ve Ayrıntıları Nelerdir

gecici-is-goremezlik-odenegi-ve-ayrintilari-nelerdir

Tahmini okuma süresi: 3 dk.    Çalışma hayatında sigortalıların karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirgeme için Sosyal Güvencesi bulunan çalışanlara 5510 sayılı Kanun ile belirli durumlarda karşılaşabilecekleri iş göremezlik hallerinde belirli bir ödenek verilmektedir. Halk arasında daha çok hastalık parası ya da rapor parası olarak adlandırılan bu durum aslında “geçici iş …

Devamı »

Sürekli İş Göremezlik Geliri

surekli-is-goremezlik-geliri

Tahmini okuma süresi: 3 dk.    İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden (Sosyal güvenlik Kurumu) Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik …

Devamı »

Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

maluliyet-tespiti-islemlerinde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik

Tahmini okuma süresi: 3 dk.  MADDE 1 – 3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “malul” ibaresi “ağır engelli” şeklinde, (f) bendinde yer alan “Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünü” ibaresi “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü” şeklinde değiştirilmiştir MADDE 2 …

Devamı »