Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 29)

Sizin Sorduklarınız

Emzirme Ödeneği ve Doğum Yardımı Birlikte Alınabilir Mi?

emzirme-odenegi-ve-dogum-yardimi-birlikte-alinabilir-m

Emzirme Ödeneği Kimlere Verilir? Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b’li) çalışan sigortalı yararlanabildiği bir ödeme türü olup, kamu görevlisi olan sigortalılar için 657 Sayılı Devlet …

Devamı »

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi

Belirli süreli sözleşmeler özellikleri gereği, sürelerinin sonunda ya da tarafların birbirlerine sözleşmeyi yenilemeyeceklerini beyan etmesi durumunda, süresi sonunda fesih olur. Fakat fesihler her zaman sözleşme süresi bitiminde yapılmayabilir. Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi durumları söz konusu olduğununda bunun sonuçlarının her iki taraf için de neler olduğunu bu yazımızda anlatacağız. …

Devamı »

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda İşveren Kavramı

İşveren Kavramı

Bilindiği üzere İşveren Kavramı boyutları ile irdelenecek olursa, halk arasında “işçi çalıştıran, patron, şirket sahibi” anlamında da kullanılmaktadır. Özellikle İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku açısından işveren statüsüne büyük önem verirken, bir o kadar da yaptırım yüklemiştir.

Devamı »

Gelir Vergisi Hesaplama

Gelir Vergisi Hesaplama

Çalışanların elde ettikleri kazançları üzerinden gelir vergisi ödemeleri bir yasal zorunluluktur. Bu gelir vergisinin kazancın hangi kısımlarından ve nasıl ödeneceği Gelir Vergisi Kanununca belirlenmiştir. İşçinin toplam kazancı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek olan işçi primi düşüldükten sonra Gelir Vergisi Matrahına ulaşılır. Gelir Vergisi Matrahına ulaşırken SGK işçi primleri ile birlikte …

Devamı »

Mümeyyiz Küçüklere Ait İşyerlerinin Tescili

mumeyyiz-kucuklere-ait-isyerlerinin-tescil

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasında 18 yaş sınırının gerekliliklerinden birisi de, bu kişilerin işyeri açmaları ya da bir nevi 5510 Sayılı Kanun 4/1-b bendine tabi sigortalılıklarının belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Bahse konu kişilerin, 4/1-b sigortalılıklarının tescili ve kendi adına veya ortağı olduğu işletmeyi kurabilmesi durumunu 4721 …

Devamı »

Ücretsiz İzin

Ücretsiz İzin Hakkı

Ücretsiz İzin kavramının tanımı ve nasıl kullanılacağı ile ilgili hususlar kanunda açıkça belirtilmemiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 56 ve 74’te işçiye hak olarak verilen ücretsiz izinler dışında diğer tüm ücretsiz izinlerin tarafların rızasıyla kullanılması gerekmektedir. Bahsedilen izinlerden Madde 56’da belirtilen, yıllık iznini başka bir şehirde geçirecek olan işçiye, talep …

Devamı »

Yurt Dışında Bulunan Vatandaşların Emeklilik Durumu

Yurt Dışında Bulunan Vatandaşların Emeklilik Durumu

Son yıllarda Yurt Dışında Bulunan Vatandaşların Emeklilik Durumu konusunda, ülkemizdeki sigortalı çalışanlar gibi emeklilik haklarının bulunduğu durumlarda karşılaştıkları bilgi eksikliği kendilerine oldukça zorluk çıkarmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesi altında özellikle “yurt dışı işlemleri servisi” oldukça fazla vatandaşımıza hizmet vermekte ve bunun sonucu olarak “borçlanma servisi” de bu durumdaki artıştan payını almaktadır. …

Devamı »

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Nedir?

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Nedir?

Sosyal Güvenlik Destek Primi belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi nam ve hesabına tabi çalışmaları halinde kendilerinden alınan primdir.

Devamı »

İşçiye Uyarı Verme Süreci Nasıl Olmalıdır

İşçiye Uyarı Verme Süreci Nasıl Olmalıdır

Çoğu işveren, işyeri kurallarını hatırlatmak, işçiyi hatalı ve düzeni bozan huylardan vazgeçirmek gibi sebeplerle ikaz etmek durumunda kalabilir. İşyerinde gerçekleşen bazı tatsız olaylar, işçinin görevini yerine getirmemesi, sorumsuz davranışları, devamsızlığı, hatta işvereni haklı fesih yapmaya kadar götüren süreçler de dâhil olmak üzere, sık sık bu ihtarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Sözlü olarak …

Devamı »

Özlük Dosyalarının Olmazsa Olmazları

Özlük Dosyalarının Olmazsa Olmazları

Her işe giren personelden işe girişte bazı evraklar istenir. Bu evraklar firmalara, işçinin özelliğine ve işin niteliğine bağlı olarak değişebilse de temel olarak bazı evraklar personel dosyaları için olmazsa olmazdır. Özlük evraklarını eksiksiz olarak temin eden, düzenli ve güncel olarak saklayan işverenler; denetimler, yasalar ve davalar karşısında önemli avantajlar sağlarlar. …

Devamı »