Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 30)

Sizin Sorduklarınız

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Nedir?

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) Nedir?

Sosyal Güvenlik Destek Primi belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik ve yaşlılık aylığı bağlanan sigortalıların yaşlılık aylığı kesilmeden hizmet akdine tabi çalışmaları halinde işverenlerinden, kendi nam ve hesabına tabi çalışmaları halinde kendilerinden alınan primdir.

Devamı »

İşçiye Uyarı Verme Süreci Nasıl Olmalıdır

İşçiye Uyarı Verme Süreci Nasıl Olmalıdır

Çoğu işveren, işyeri kurallarını hatırlatmak, işçiyi hatalı ve düzeni bozan huylardan vazgeçirmek gibi sebeplerle ikaz etmek durumunda kalabilir. İşyerinde gerçekleşen bazı tatsız olaylar, işçinin görevini yerine getirmemesi, sorumsuz davranışları, devamsızlığı, hatta işvereni haklı fesih yapmaya kadar götüren süreçler de dâhil olmak üzere, sık sık bu ihtarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Sözlü olarak …

Devamı »

Özlük Dosyalarının Olmazsa Olmazları

Özlük Dosyalarının Olmazsa Olmazları

Her işe giren personelden işe girişte bazı evraklar istenir. Bu evraklar firmalara, işçinin özelliğine ve işin niteliğine bağlı olarak değişebilse de temel olarak bazı evraklar personel dosyaları için olmazsa olmazdır. Özlük evraklarını eksiksiz olarak temin eden, düzenli ve güncel olarak saklayan işverenler; denetimler, yasalar ve davalar karşısında önemli avantajlar sağlarlar. …

Devamı »

Özlük Dosyalarının Gizliliği

ozluk-dosyalarinin-gizlilig

Tahmini okuma süresi: 5 dk.    4857 Sayılı İş Kanunu’nun 75. Maddesi; “İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.” ifadesi ile personel özlük dosyalarının gizliliğinin sağlanması gerektiğini açıkça belirtmiştir. İçeriğinde çalışana ait özel bilgilerin bulunduğu …

Devamı »

Özlük Dosyalarının Saklanması

isci-ozluk-dosyalarinin-saklanmasi

Tahmini okuma süresi: 3 dk.    İş Kanununa göre, işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası tutmak zorundadır. İşveren bu dosyada İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek durumundadır. İşveren, işçi hakkında …

Devamı »

SGK İş ve İşlemlerinde Bilinmesi Gerekenler

sgk-is-ve-islemlerinde-bilinmesi-gerekenler

Tahmini okuma süresi: 5 dk.    GİRİŞ Ülkemizde Sosyal Güvenlik alanında 01.10.2008 tarihindeki devrim niteliğinde değişiklikler ve birleşmelere gidilmiştir. Özellikle 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 01.10.2008 tarihi itibarı ile yürürlüğe girerek, ülkemizde yeni uygulamaların ve köklü değişikliklerin tabanını oluşturmaya başlamıştır. Bu yazı dizimizde Sosyal Güvenlik alanında …

Devamı »

Avans Yıllık İzin Kullanımı

avans-yillik-izin-kullanimi

Tahmini okuma süresi: 5 dk.    Çalışanlar yıllık izinlerini 1 yıllık çalışmalarının sonucunda hak ederler. Hak edilen izinler, hak edildiği günden ileriye doğru hesaplanır. Örneğin işe 01.08.2015 tarihinde giren bir personel ilk iznini 01.08.2016 tarihinde, 01.08.2017 tarihine kadar olan hizmet yılı için hak etmiş olmaktadır. Bazen personeller henüz izin hak …

Devamı »

Altın Yardımı Ücret Bordrosuna Dahil Edilir mi?

altin-yardimi-ucret-bordrosuna-dahil-edilir-mi

  Tahmini okuma süresi: 4 dk.    Personele sosyal yardım niteliğinde yapılan altın yardımı, birçok şirket tarafından doğrudan gider kalemi olarak masraf kaydedilmektedir. Bu konunun personele sağlanan menfaat olarak değerlendirilmesi gerekir. Personele sağlanan ve nakde çevrilebilir nitelikte olan altın, bordro hesaplamasına konu edilmelidir. Bordro hesaplamasında ayni yardım olarak dikkate alınması …

Devamı »

Öğrenci Çocuklara Sağlık Yardımı ve Ölüm Geliri/ Aylığı Bağlanması

ogrenci-cocuklara-saglik-yardimi-ve-olum-geliri-ayligi-baglanmasi

Bilindiği üzere, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; -“Tanımlar” başlıklı 3. Maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde; genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi tanımı, sigortalının çocukları açısından “…, b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday …

Devamı »

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilmesi

evlilik-nedeniyle-is-sozlesmesinin-feshedilmesi

    Tahmini okuma süresi: 3 dk.    1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını belirtmiştir. Kanun, evlilik nedeniyle iş akdini 1 yıl içerisinde feshetme imkânını yalnızca kadın eşe vermektedir. 14. Madde hükmüne göre “…kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini …

Devamı »