Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 4)

Sizin Sorduklarınız

Kullanılmayan Serbest Zaman Ne Zaman Prime Tabi Tutulmalıdır?

Kullanılmayan Serbest Zaman Ne Zaman Prime Tabi Tutulmalıdır?

SGK yaptığı açıklama ile; Kullanılmayan Serbest Zaman izninin, işçiye fazla mesai ücreti olarak ödenmesi durumunda, hangi ayın prime esas kazancında dikkate alınması gerektiğine açıklık getirdi. Serbest Zaman İzni Nedir? 4857 sayılı İş Kanunu, haftalık çalışma süresini aşan çalışanlar için zamlı ücret ödenmesi gerektiğini hükmetmektedir. Zamlı ücret hesaplanırken, o işyerindeki haftalık …

Devamı »

Bayram Tatilini Birleştirenlere Telafi Çalışması Yaptırılabilir mi?

Bayram Tatilini Birleştirenlere Telafi Çalışması Yaptırılabilir mi?

Uzun resmi tatillerin hafta içine denk geldiği durumlarda, işçiler haftanın kalan günlerini birleştirip uzun tatil planları yapmak isterler. Bugünler bazı iş yerlerinde işçiye yıllık izin talebi karşılığı verilirken, bazı iş yerleri şirket genelinde idari izin olarak kullandırılabilmektedir. Bir başka uygulama ise bugünler karşılığında işçiye telafi çalışması yaptırmak. Peki bayram tatilini …

Devamı »

Mazeret İzinlerinin Tatil Günlerine Gelmesi

Mazeret İzinlerinin Tatil Günlerine Gelmesi

Mazeret izinlerinin bir kısmı 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş olsa da bir çok işyeri bazı izinlere İş Sözleşmesinde yer vererek farklı mazeret izinleri için işçilerine hak tanımaktadır. İş Kanunu’nda belirtilmiş mazeret izinleri dışında işçilere mazeret izni tanımak işverenin inisiyatifindedir. Uygulamada en sık karşılaşılan biri mazeret izinlerinin tatil günlerine gelmesi halinde, …

Devamı »

Bayramda Çalışanlara Serbest Zaman Uygulanabilir Mi?

Bayramda Çalışanlara Serbest Zaman Uygulanabilir Mi?

Bayram yoğunluğuna girmekte olduğumuz bugünlerde özellikle özel sektör çalışanlarının merak ettiği konulardan biri de; bu zaman zarfında çalışılan günlerin ücret ödemesi ile mi, yoksa serbest zaman kullandırılmak suretiyle mi karşılık bulacağıdır. İş Kanunumuzda da yer alan fazla çalışma karşılığındaki serbest zaman kullanımı ile ulusal bayram ve resmi bayramlarda çalışmanın karşılığı …

Devamı »

İşveren Ramazanda Zorunlu Yıllık İzin Uygulayabilir mi?

İşveren Ramazanda Zorunlu Yıllık İzin Uygulayabilir mi?

Yıllık izin, aynı işverene bağlı en az 1 yıl çalışmış olan işçilerin dinlenmek için bir sonraki hizmet yılında kullanmaları üzere hak ettikleri ücretli bir izindir. Bu izin hakkı 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiş olup, işçinin ve işverenin iradesine hükmeden “yıllık izin hakkından vazgeçilemez” ibaresi ile kullanımı zorunlu kılınmıştır. İşveren yıllık …

Devamı »

Ev Hizmetlerinde Kullanılan Sigorta Prim Teşvikleri

Ev Hizmetlerinde Kullanılan Sigorta Prim Teşvikleri

1 Nisan 2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde sigortalı çalışanların bildirimlerine ilişkin devrim niteliğinde yenilikler getirilmiştir. Sigortalılık iş ve işlemlerine ilişkin kıstas olarak ev hizmetlerinde çalışılan gün sayısı baz alınmış ve çeşitli uygulamalara tabi tutulmuştur. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Ek 9. maddesine istinaden ay içerisinde çalışılan …

Devamı »

Hangi İşyerleri Stajyer Çalıştırmak Zorundadır?

Hangi İşyerleri Stajyer Çalıştırmak Zorundadır?

10 veya daha fazla personel çalıştıran işletmeler stajyer çalıştırmak zorundadır. İşletmeler çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine staj yaptırmalıdır. Ondan az personel çalıştıran işletmeler de mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine 3308 sayılı kanuna göre staj yaptırabilirler.

Devamı »

Engelli Çocuğu Olan Kadın İşçinin Erken Emekliliği

Engelli Çocuğu Olan Kadın İşçinin Erken Emekliliği

Sosyal güvenlik sistemimizde, ağır engelli çocuğu olan kadın işçilerin erken emekli olmalarını sağlayan bir düzenleme yer almaktadır. Başkasının bakımına muhtaç durumdaki ağır engelli çocuğu nedeniyle, kadın işçinin emekli olmak için tamamlaması gereken prim süresine ilave yöntemi ile erken emekliliği sağlanmaktadır.

Devamı »

Gebe İşçilerin Çalışma Süreleri

Gebe İşçilerin Çalışma Süreleri

İş hayatında yasalar ve yönetmelikler bazı çalışanlara yönelik pozitif ayrımcılık gözeterek özel düzenlemelere gitmektedir. Kadın işçilere yönelik gerçekleştirilen birçok özel düzenleme mevcuttur. Özellikle de gebelik halinde olan işçiler için çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve onlara tanınan korumacı mevzuat hükümleri, sadece çalışma hayatı için değil ülkenin ve toplumun yararı için de gereklidir. 

Devamı »