Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 40)

Sizin Sorduklarınız

Geçici İş Göremezlik Durumunda İşçiye Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Ücreti Ödenir Mi?

İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatili ve hafta tatilleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenmektedir.

Devamı »

Yıllık Ücretli İzin Süresi İçinde İşçinin İş Göremezliğe Uğramasının Sonuçları Nelerdir?

Yıllık ücretli iznini kullanırken işçinin hastalanması ya da kaza geçirmesi durumunda hastaneye başvurarak istirahat için rapor alması ve işverene iletmesi durumunda yıllık ücretli izin dondurulur ve rapor süresi dikkate alınır.

Devamı »

İşverenin İşyerini Başka Bir Lokasyona Taşıması, İşçiye Fesih Hakkı Doğurur Mu?

İmzalanan iş sözleşmesinde “İşçi, il sınırları içerisinde veya başka bir şehirde işverene ait kurulacak veya kurulan işyerlerinde çalışmayı kabul eder” hükmü söz konusu ise, işçinin fesih hakkı söz konusu değildir. Sözleşmede benzer bir hüküm bulunmuyor ise, işçi çalışma koşulundaki esaslı değişikliği kabul etmeyeceğini öne sürerek iş sözleşmesini fesh edebilir.

Devamı »

İş Güvencesi Kimleri Kapsamaz?

İşyerinde 6 aydan az kıdemi olan işçiler, 30’dan az işçi çalıştıran işyerlerinde çalışanlar, belirli süreli iş sözleşmesine tabi çalışan işçiler ile işveren vekilleri iş güvencesi kapsamı dışındadır. Bu durumdaki işçilerin iş sözleşmesi işveren tarafından kötü niyetle feshedilmiş ise, işçiye 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtilen bildirim süresinin 3 katı tutarında tazminat …

Devamı »

İşe İade Davası Devam Eden İşçinin Eski İşyerinde Göreve Başlaması İşe İade Davasını Nasıl Etkiler?

İşçinin işe iade davası sürecinde eski işyerinde işe başlatılması, işverenin yaptığı feshin geçersiz olduğunu kabul ettiği anlamına gelecek olup; işveren tarafından ödenecek olan işçinin çalışmadığı sürelere ilişkin en çok 4 aya kadar olan ücreti, iş sözleşmesinin fesih tarihinden işçinin yeniden işe başladığı tarih arasındaki süre üzerinden hesaplanacaktır.

Devamı »