Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 40)

Sizin Sorduklarınız

Yıl Sonunda Çalışanların Net Ücretleri Neden Azalır?

Çalışanların ücretleri dikkate alınarak oluşan gelir vergisi matrahları üzerinden gelir vergisi kesilmektedir. Gelir vergisi kesintisi, yıl içindeki gelirler toplamı dikkate alınarak yapılmaktadır. Ancak; çalışanların gelir vergisi kesintileri aylık olarak yapılmakta ve ödenmektedir. Bu işlem sırasında, çalışanın yıl içinde oluşan gelir vergisi matrahları toplamı (kümülatif gelir vergisi matrahı) dikkate alınmaktadır.

Devamı »

Kısmi Süreli Çalışmalarda Prim Günü Nasıl Belirlenmektedir?

4857 sayılı İş Kanunu gereğince iş sözleşmeleri kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışma esasına dayalı olarak düzenlenebilmektedir. Böylesi çalışmalarda, çalışma süresi haftalık normal çalışma süresi olan 45 saatin önemli ölçüde altında gerçekleşmektedir. Kısmi süreli veya çağrı üzerina çalışma esası ile çalışan sigortalıların prim günleri, çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

Devamı »

Hamile Veya Doğum Yapan İşçi, Gece Çalıştırılabilir Mi?

Analık halinde çalışma ve bu konudaki diğer esaslar, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. madde ile belirlenmekte. Bu maddeye dayanılarak yayınlanan GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK, konunun detaylarını açıklamakta. Yönetmelikte getirilen esaslar gereği; emziren işçilerin, doğumu izleyen 6 ay içinde gece çalıştırılmaları …

Devamı »

Eşi Doğum Yapan Sigortalının, Sağlık Yardımlarından Yararlanma Koşulları Nelerdir?

Herhangi bir sigortalının veya bakmakla yükümlü olduğu kimselerin, genel sağlık sigortasından sağlanan haklardan yararlanabilmesi için, yerine getirilmesi gereken koşullar  Genel Sağlık Sigortası hükümleri ile belirlenmektedir. Analık için yapılması gereken sağlık yardımları da genel sağlık sigortası kapsamında yer almaktadır. Sigortalının ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için, son bir …

Devamı »

İş Sözleşmesi Fesih Edilen İşçi İşsizlik Ödeneğinden Yararlanabilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu 25. Madde II bendi kapsamında iş sözleşmesi fesih edilen işçi işsizlik ödeneğinden yararlanabilir mi? Herhangi bir iş sözleşmesini fesih etmek isteyen işveren, feshi yazılı olarak bildirmek, feshin gerekçesini açıkça belirtmekle yükümlüdür. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi II bendi; işverenin bildirim süresi vermeksizin ve herhangi bir …

Devamı »

Kısmi Süreli Çalışmanın (Part-Time) Esasları Nelerdir?

4857 sayılı İş Kanunu ile haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak düzenlenmiştir. Bu süre işin gereklerine bağlı olarak haftanın günlerine farklı biçimde dağıtılabilmektedir. Haftalık çalışma süresinin belirlenen normal çalışma süresinin önemli ölçüde altında belirlendiği ve uygulandığı durumlarda, bu çalışmalar kısmi süreli çalışma (part-time) olarak tanımlanmaktadır. Bir çalışmanın kısmi süreli …

Devamı »

Geçici İş Göremezlik Dönemlerinde Ücret Ödenen Sigortalının Sigorta Primleri Nasıl Hesaplanır?

Sigortalıların geçici iş göremezlik sürelerinde işverenler tarafından ücret ödenmesi durumunda, bu ücretlerin prime esas kazanç olarak değerlendirilmesi, ve sigorta primlerinin ödenmesi gerekmektedir. Bu konuda; Geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ücretin tam olarak ödenmesi, Geçici iş göremezlik ödeneğinin işverene iadesi ve ücretin tam olarak ödenmesi, Geçici iş göremezlik ödeneği ile …

Devamı »

Doğum İznindeki İşçi İçin İzin Süresince Sigorta Primi Ödenmesi Gerekir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu gereğince kadın işçilere doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin verilmesi esastır. Doktor raporuna dayalı olması ve işçinin istemesi halinde doğuma 3 hafta kalana dek çalışılabilmekte, bu durumda doğum öncesi kullanılmayan izin süresi doğum sonrasına aktarılabilmektedir.

Devamı »