Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 40)

Sizin Sorduklarınız

Sigortalıların İş Göremezliklerinde Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

Sigortalıların sağlık nedenlerine dayalı devamsızlıklarında SGK tarafından yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. SGK tarafından geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanan sigortalılara ödeme yapılabilmesi için, söz konusu sigortalıların işverenlerince SGK internet sitesi üzerinden bilgi girişi yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda; sağlık kuruluşlarınca kendilerine istirahat verilen sigortalılar, bu …

Devamı »

Şubat Ayında Çalışan Sigortalılar İçin Kaç Gün Prim Ödenmektedir?

Sigortalıların herhangi bir ayda eksiksiz olarak çalışmaları durumunda, ayların kaç gün olduğuna bakılmaksızın “30” gün üzerinden bildirimde bulunulmaktadır. Öte yandan; ay içinde işe başlama, işten çıkış, istirahatli bulunma, ücretsiz izin benzeri nedenlerle eksik çalışması olan sigortalılar açısından farklı bir durum söz konusudur. Böylesi durumlarda, sigortalıların prim günü sayları çalıştıkları günler …

Devamı »

Saatlik Ücretle Çalışan Sigortalıların Prim Günleri Nasıl Bildirilmelidir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği herhangi bir ay içerisinde eksiksiz olarak çalışan sigortalının prim günü “30” olarak bildirilmektedir. Sigortalıların istirahatli olmaları, ücretsiz izin kullanmaları, v.b. nedenlerle çalışmadıkları ve kendilerine ücret ödenmeyen günler prim günü olarak bildirilmez. Böylesi durumda sigortalının bildirilen prim günü sayısı fiilen çalıştığı …

Devamı »

İşyerinde Fazla Çalışma Yapılması Gerektiğinde İşçi Fazla Çalışma Yapmak Zorunda Mıdır?

4857 saylı İş Kanunu gereği haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir işçinin haftalık 45 saatin üzerinde çalışması, fazla çalışma olarak değerlendirilmektedir. 2 aylık sürelerde ortalama haftalık çalışma süresinin 45 saati aşmaması halinde, bazı haftalarda 45 saati aşan çalışma olsa bile bu durum fazla çalışma olarak değerlendirilmeyecektir.

Devamı »

İşyeri Bildirgesi Ne Zaman Verilmelidir?

Herhangi bir işyerinde işçi çalıştırılmaya başlanması halinde söz konusu çalışanların sigorta bildirimlerinin yapılması gerekmektedir. Bu bildirimin yapılabilmesi için öncelikle ilgili işyerinin İşyeri bildirgesi verilerek tescili gerekmektedir. İşyeri bildirgesinin en geç sigortalı çalıştırılmaya başlanan tarihte verilmesi esastır. İşyerinin devri, başka bir ile taşınması durumlarında da işyeri bildirgesi verilmesi gerekecektir.

Devamı »

Aynı İşyerinde Çalışmaya Başlayan İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Nasıl Hesaplanmalıdır?

İstifa ederek işten ayrıldıktan sonra aynı işyerinde çalışmaya başlayan işçinin kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanmalıdır? Herhangi bir işverene bağlı çalışma süresi en az 1 yıl olan işçinin kıdem tazminatı hakkı oluşmaktadır. Kıdem tazminatına esas çalışma süresinin belirlenmesinde aynı işverene bağlı çalışma süreleri birleştirilerek dikkate alınmaktadır. Öte yandan; işten kendi isteğiyle …

Devamı »

İşten Ayrılan İşçiye İzin Ücreti Ödenir Mi?

Aynı işverene bağlı çalışma süresi en az 1 yıl olan işçi yıllık ücretli izne hak kazanmaktadır. Yıllık ücretli izinlerin hakedildikleri yıldan sonraki yıl içinde kullanılması esastır. İş sözleşmesinin feshi halinde, fesih tarihinde ha kazanıldığı halde kullanılmamış bulunulan izin sürelerine ilişkin ücret işçiye ödenmektedir. İzin ücretinin ödenmesi konusunda feshin kim tarafından …

Devamı »

İstifa Eden İşçi İhbar Tazminatını Alabilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu gereğince, iş veren işçi ilişkileri yazılı iş sözleşmelerine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini fesih etmek istemesi halinde, durumu yazılı olarak ve bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa bildirmesi esastır. Bildirim süreleri 4857/17. madde ile; 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 aydan …

Devamı »

Sigortalılığın Sona Ermesinde Yapılması Gereken Bildirimin Bir Süresi Var Mıdır?

Bir işverene bağlı olarak çalışan bir işçinin işten ayrılması durumunda, SGK sistemi üzerinden işten ayrılış bildirimi yapılması gerekmektedir. Bu bildirimde, işten ayrılma nedeni, prime esas kazanç matrahı bildirilmektedir. Söz konusu bildirimin işten ayrılış tarihini takip eden on’uncu gün sonuna dek yapılması zorunludur. Bildirimin yapılmaması veya süresinin geçirilmesi halinde brüt asgari …

Devamı »

İsteğe Bağlı Sigortalı Olanların Prim Ödemeleri Nasıl Belirlenir?

İsteğe bağlı sigortalılıkta prime esas kazanç tutarı sigortalının kendi tercihi doğrultusunda belirlenmektedir. İsteğe bağlı olarak sigorta primi ödemek isteyen sigortalı, prime esas kazanç alt ve üst sınırları arasında bir kendi belirleyeceği tutar üzerinden prim ödeyecektir. Belirlenen bu tutar üzerinden ödenecek prim oranı %20 uzun vadeli sigorta kolları primi ve %12 …

Devamı »