Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 47)

Sizin Sorduklarınız

Çalışanların Ücretleri Yeni Yılda Hangi Oranda Artırılmalıdır?

Yasal düzenlemeler açısından ücretlerin hangi dönemlerde veya oranlarda artırılacağına ilişkin herhangi bir çerçeve belirlenmiş durumda değildir. Ücretlerin hangi aralıklarla veya oranlarla artırılacağı, taraflar arasında yapılan iş sözleşmelerinde belirlenebilmektedir. İş sözleşmesinde ücret artışları konusunda bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde ücretin belirli bir oranda veya sürede artırılması yönünde yasal hükümlerle düzenlenmiş bir …

Devamı »

İşverenin Kriz Gerekçesi İle Ücretlerde İndirim Yapma Hakkı Var Mıdır?

İşveren işçi ilişkileri, yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. Bu kapsamda; işin niteliği, görev tanımları, çalışma süre ve koşulları, işçiye ödenecek ücret ve diğer esaslar iş sözleşmelerinde saptanmaktadır. Çalışanlara ödenecek ücret (ilgili tarihte geçerli olan asgari ücretin altında olmamak koşulu ile) taraflar arasında iş sözleşmesi yolu ile belirlenmektedir. …

Devamı »

İşveren, Hangi Durumlarda Ve Ne Kadar Süre İle Ücretsiz İzin Uygulayabilir?

İşveren, hangi durumlarda, ne kadar süre ile ücretsiz izin uygulayabilir ve ücretsiz izin kullanmak istemeyen işçinin hakları nelerdir? Yasal düzenlemeler açısından ücretsiz izin uygulamalarına ilişkin herhangi bir çerçeve belirlenmiş durumda değildir. Ücretsiz izin uygulamaları tarafların karşılıklı anlaşmalarına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda; ücretsiz izin uygulamak isteyen işveren durumu yazılı olarak …

Devamı »

İş Sözleşmesi İle Çalışan Sigortalıların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Koşulları Nelerdir?

5510 sayılı Yasa ile getirilen genel sağlık sigortası hükümleri gereği; İş sözleşmesine dayalı olarak genel sağlık sigortası olanların bu kapsamdaki sigortalılığı fesih tarihinden itibaren 10. gün sona ermektedir. Ancak; fesih tarihinden önceki bir yılda en az 90 gün zorunlu sigortalılığı bulunanlar, 90 gün süre ile sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekteler.

Devamı »

Askerlik Borçlanması Yapılabilmesi İçin Gerekenler Nelerdir?

5510 sayılı Yasa’nın 4/1-A fıkrasında düzenlenen sigortalılar (eski SSK), askerlik görevinde geçirdikleri süreleri borçlanabilmektedirler. Borçlanmanın mümkün olabilmesi için; (askerlik görevinde geçirilen sürenin) askerlik şubelerince veya kuvvet komutanlıklarınca onaylanan, kurumca belirlenen örnek belge ile başvurulması, başvurunun SGK il/merkez müdürlüklerine yapılması, prime esas kazanç alt ve üst sınırları arasında sigortalı tarafından belirlenen …

Devamı »

Sigortalıların Prime Esas Kazançlarını Ve Prime Tabi Olmayan Ödemeleri Açıklar Mısınız?

506 sayılı SSK Kanunu’na tabi sigortalıların prime esas kazançları 5510 sayılı Yasa’nın 8. maddesinin 1. fıkrasında açıklanmaktadır. Yapılan düzenleme uyarınca prime tabi tutulacak, kısmen prim muafiyeti uygulanacak, tümüyle prim kesintisinden muaf tutulacak ödemelere ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Devamı »

SSGSS Kanunu’na Göre İş Sözleşmesi İle Çalışan Sigortalıların Ssk Sigorta Prim Oranları Nedir?

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSS) 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girdi. Yasa ile, eski SSK sigortalılarının yeni durumda düzenlenen sigorta prim kolları ve bu kollara ilişkin prim kesintisi oranları aşağıda yer almakta.

Devamı »

Sigortalıların İşten Ayrılmaları Durumunda Sgk’ya Bildirimde Bulunulması Gerekir Mi?

5510 sayılı yasa ile birlikte işten ayrılan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi yönünde hüküm getirilmiştir. Söz konusu yasanın tüm hükümleri 01.10.2008 tarihinde geçerlilik kazanmış olduğundan, işlemlerin yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda yapılan açıklama aşağıdaki gibidir.

Devamı »