Sizin Sorduklarınız

Belirli süreli iş sözleşmelerinin sona ermesi halinde işçi ihbar ve kıdem tazminatı alabilir mi?

Avuç İçinden Hasta Tanıma Ve E-Reçete Dönemi Başlıyor

Belirli süreli iş sözleşmelerinin süre veya işin bitiminde sona ermesi halinde işçinin yasal ihbar ve kıdem tazminatı hakkı olacak mıdır? Yasal düzenlemeler kapsamında; İş sözleşmeleri belirsiz süreli olarak düzenlenebildiği gibi, belirli süreli olarak da düzenlenebilmektedir. Bu kapsamda, herhangi bir iş sözleşmesinin belirli süreli olarak yapılmış olması, salt iş sözleşmesinin belirli …

Devamı »

Yıllık iznini kullanan çalışan bir sonraki yıllık iznini erken kullanabilir mi?

Yıllık iznini kullanan çalışan bir sonraki yıllık iznini erken kullanabilir mi?

İşe girişi 01/09/2010 olan bir kişi yıllık iznini 01/09/2011 dolduktan sonra hak ediyor. Bu kişi 02/09/2011  tarihinde 14 günlük yıllık iznini kullandı ise ikinci 14 günlük yıllık izni için 01/09/2012 tarihini beklemesi gerekiyor mu? Örneğin 11/02/2012 tarihinde kullanabilir mi?

Devamı »

Kıdem tazminatı fonu ile birlikte şuanda çalışan işçiler nasıl yararlanacak?

Kıdem tazminatı fonu ile birlikte şuanda çalışan işçiler nasıl yararlanacak?

Kıdem tazminatı fonu hayata geçirilmeden önce 1475 sayılı Kanunu’nun  14. Maddesi kapsamına girmeyen çalışanlar kıdem tazminatı alamıyorlardı. Ancak fon hayata geçirildikten sonra kıdem tazminatı işverenden  değil, fon da talep edilebilecektir.

Devamı »

İki resmi tatil arasında kalan gün (Örn: 29.04.2012- 01.05.2012) resmi tatil sayılmakta mıdır?

İki resmi tatil arasında kalan gün (Örn: 29.04.2012- 01.05.2012) resmi tatil sayılmakta mıdır?

İş Kanunu’nda hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmelerinde herhangi bir hüküm bulunmaması halinde, işçilerin bu günlerde çalışılıp çalışılmayacağı konusunda kesin bir ifade bulunmamaktadır.Ancak Anayasa’nın 50.maddesindeki dinlenmenin çalışanların hakkı olduğuna ilişkin düzenleme doğrultusunda, belirtilen tatil günlerinde işçilerin çalışmaya zorlanamayacaklarını belirtmiştir. Resmi tatillerle hafta tatilinin birleştirilmesi söz konusu değildir. Resmi tatil hangi …

Devamı »

İşten ayrılmak için gereken ihbar süresi nedir?

İşçinin haklı nedenle iş akdi feshinde tazminat hakkı

İstifa halinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde yer alan ihbar sürelerine uyulması gerekmektedir. İhbar süreleri çalışma süresine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. İşi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin : 2 Hafta İşi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin : 4 Hafta İşi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar …

Devamı »

Ücretin eksik ödenmesi nedeniyle iş akdi feshinde tazminat ödenir mi?

İşçinin haklı nedenle iş akdi feshinde tazminat hakkı

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/II’nin E bendi işçinin ücretinin eksik ödenmesi nedeniyle haklı fesih nedenini oluşturmaktadır. Haklı nedenle iş sözleşmesi fesih edilirse  kıdem tazminatı hakkı oluşmaktadır. Ancak ihbar süresi söz konusu olmadığından dolayı ihbar tazminatı hakkından söz edebilmek mümkün değildir.

Devamı »

İhbar tazminatı süreleri ve ihbar tazminatı ödenmezse yapılması gerekenler nelerdir?

soruyorum

Kanunen belirlenen 4857 sayılı İş Kanunu İhbar sürelerini madde 17 de düzenlemiştir. İlgili maddede: “Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan bir buçuk …

Devamı »

Staj yaptığım tarih sigorta başlangıcı olarak sayılıyor mu?

soruyorum

Staj döneminde kısa vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası primi ödeniyor. Emeklilikte esas alınan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiyor. Bu nedenle de staj başlangıcı sigortalılık başlangıcı, staj süresi de sigortalılık süresi olarak kabul edilmiyor. Sigortalılık …

Devamı »

10 yıl çalışan 2 ay önceden işverene bilgi vererek kıdem tazminatı alabilir mi?

“10 yıldan fazla işçi olarak çalışmaktayım. sözleşmeye göre işverene 2 ay önceden haber verirsem kıdem tazminatımı alır mıyım?” Kıdem tazminatına hak kazanmak için 15 yıl çalışma süresi ve 3600 gün prim gün sayısını olan bir işçi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan “kıdem tazminatı hakkı vardır” yazılı belge alarak işverene başvurarak iş sözleşmesini …

Devamı »