Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 54)

Sizin Sorduklarınız

Özel Sektörde Çalışanın, Kaç Yıldan Sonra İstifa Sonucu Kıdem Tazminatı Hakkı Vardır

Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler gereği, iş sözleşmesini kendi isteğiyle fesih eden işçinin (istifa), herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Çalışma süresinin belirli bir süreyi aşması, bu konudaki genel uygulamayı değiştirmemektedir.

Devamı »

İşten Ayrılan İşçinin 2007 Yılına İlişkin Vergi İadesi

Ücretlilerde vergi indirimi (vergi iadesi), 2007 yılı başından geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu uygulamanın kaldırılmasının ardından, 01.01.2008 tarihinden itibaren elde edilecek ücret gelirlerine uygulanmak üzere, asgari geçim indirimi düzenlenmiştir. Vergi iadesi uygulamasına 01.01.2007 tarihinden itibaren son verilmiş olduğundan, 2007 yılı ücretlerine veya harcama belgelerine dayalı herhangi bir vergi …

Devamı »

Asgari Geçim İndirimi Nasıl Uygulanacak

01.01.2008 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirleri esas alınarak asgari geçim indirimi gerçekleştirilecektir. Asgari geçim indirimi, takvim yılı başında geçerli olan asgari ücret tutarı esas alınarak, çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişen tutarlarda gelir vergisi indirimi alması anlamını taşımakta.

Devamı »

Kıdem Tazminatı Ödemeleri

Kıdem tazminatı ödemelerinin istifa halinde de yapılacağı yönünde bir yasal düzenleme var mıdır? Kıdem tazminatına ilişkin düzenleme 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde yapılmaktadır. Söz konusu yasa yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, kıdem tazminatına ilişkin düzenlemenin yürürlüğü sürmektedir. Yasal düzenleme kapsamında; iş sözleşmesini kendi isteğiyle fesih eden bir çalışanın (istifa), herhangi bir …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Hakkı

Evlenerek yurtdışına giden bir erkeğin kıdem tazminatı hakkı var mıdır? Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemelerı açısından; kadın çalışanların evlilik gerekçesine dayalı olarak gerçekleşen işten ayrılmalarında, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Söz konusu düzenleme, yalnız kadın çalışanları kapsamakda, erkek çalışanların böylesi bir hakları bulunmamaktadır.

Devamı »

İşyerinin Devri Halinde Çalışanların Kıdem Tazminatları Ödenir Mi?

İşyerinin devredilmesi halinde, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatları ödenir mi? Yasal düzenlemeler kapsamında; herhangi bir işyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, söz konusu işyerinde çalışmakta olanlar aynı şartlarla çalışmaya devam edeceklerdir. İşyerinin devri, gerek kıdem tazminatı, gerekse yıllık ücretli izin hakları bakımından herhangi bir kayba yol açmamaktadır.

Devamı »

Çalışılmayan Sürelerin Sigorta Primleri

Emeklilik hakları açısından, geriye dönük çalışılmayan sürelerin sigorta primleri ödenebilir mi? Sosyal sigorta düzenlemeleri kapsamında; çalışanların işe başlama tarihinden itibaren çalıştıkları sürece sigortalılık bildirimlerinin yapılması ve gerekli sigorta primlerinin ödenmesi esastır.

Devamı »

Evlilik Nedeni İle İşten Ayrılan İşçiye Ödenen Evlilik Tazminatı Hesaplanması

Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler, 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde yapılmaktadır. Söz konusu yasa yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, kıdem tazminatına ilişkin düzenlemenin yürürlüğü sürmektedir. Yasal düzenleme kapsamında; kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılmaları durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için, iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 …

Devamı »