Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 56)

Sizin Sorduklarınız

Deneme Süresinde İş Sözleşmesi Feshi Ve Ücret

Yasal düzenlemeler açısından iş sözleşmelerinde 2 aya kadar deneme süresi uygulanabilmektedir. Taraflardan herhangi biri, iş sözleşmesini deneme süresi içinde bildirim süresi ile bağlı olmaksızın fesih edebilmektedir. İş sözleşmesinin deneme süresi içinde fesih edilmesi, işçiye çalıştığı sürenin ücretinin ödenmeyeceği anlamına gelmemektedir. Herhangi bir iş sözleşmesinin feshi sonucunda (söz konusu fesih deneme …

Devamı »

İş Sözleşmesi Fesih Edilmeden Önce Taraflar Kaç Gün Önceden Bildirimde Bulunmalıdır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi gereği; iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf, feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. İş sözleşmeleri; İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, İşi altı aydan bir …

Devamı »

İşçinin Mazeretsiz İşe Devamsızlık Yapması

Herhangi bir işçinin mazeretleri gereği izin kullanabilmesi için (yasa ile hüküm altına alınmış evlilik ve ölüm izinleri hariç); işverenine talepte bulunması ve işvereninin onayını alması gerekmektedir. Haklı bir neden olmaksızın ve işverenin onaylamadığı bir işe devamsızlıkta, söz konusu günlerin ücreti işveren tarafından kesilebilecektir.

Devamı »

Kıdem Tazminatı Fonu Kurulması Durumunda, Bundan Önceki Kıdem Tazminatı Hakları Ne Olacak?

Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler, 1475 sayılı yasa ile yapılmaktadır. Söz konusu yasa yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, kıdem tazminatına ilişkin düzenlemenin yürürlüğü sürmektedir. Kıdem tazminatı uygulaması açısından şu an için yapılmış yeni bir düzenleme bulunmamaktadır. İstihdam paketi kapsamında; kıdem tazminatı fonu kurulması, işverenlerin bu fona kıdem tazminatı haklarını karşılamak için prim …

Devamı »

Özürlülerin Emeklilik Şartları

Sosyal sigorta düzenlemeleri kapsamında; en az %40 oranında özrü bulunduğunu belgeleyen sigortalıların bazı özel hükümlerden yararlanarak emeklilik hakkını elde edebilmeleri mümkün olmaktadır.

Devamı »

İstifa Eden Bir İşçi Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alabilir Mi?

3,5 yıllık çalışma süresi sonunda 8 haftalık bildirim süresine bağlı kalarak istifa eden bir işçi, kıdem ve ihbar tazminatlarını alabilir mi? Yasal düzenlemeler gereği, işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa eden) işçinin , herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Öte yandan; işten kendi isteğiyle ayrılan işçi, durumu yazılı olarak ve çalışma süresinin …

Devamı »

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Sözleşmesi Fesih Edilebilir Mi?

Çalışanlarımızdan birinin motivasyonunun ve performansının geçen aylara göre düştüğünü görmekteyiz. İş sözleşmesini buna dayanarak fesih edebilir miyiz? 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18-21 maddeleri gereği; herhangi bir iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi durumunda, feshin yazılı olarak bildirilmesi, feshin gerekçesinin açıkça belirtilmesi, feshe bağlı olarak ortaya çıkan yasal hakların fesih tarihinde işçiye …

Devamı »

Bir İşçi En Geç Hangi Tarihte SSK’ya Bildirilmeli?

İşyerimizde çalıştırmaya başlayacağımız bir işçiyi en geç hangi tarihte SSK’ya bildirmek durumundayız ve bu konudaki gecikmenin olası sonuçları nelerdir? 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 9. maddesi gereği, işyerinde çalışmaya başlayacak kimselerin en geç işe başlamadan önceki gün, inşaat işlerinde işe başladığı gün, ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde 1 ay …

Devamı »

Sakatlık İndirimi Kapsamında Yararlanılacak Gelir Vergisi Avantajının Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Birinci derece sakat olan bir ücretlinin (%80 oranında) sakatlık indirimi kapsamında yararlanacağı gelir vergisi avantajının tutarı nasıl hesaplanır? 193/31 gereği, en az %40 oranında özürlü bulunan ücretlilerin gelir vergisi matrahları hesaplanırken, söz konusu yılda geçerli olan sakatlık indirimi tutarları dikkate alınmaktadır. 01.01.2008-31.12.2008 için belirlenen tutarlar gereği, ücretlilerin gelir vergisi matrahlarının …

Devamı »