Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 57)

Sizin Sorduklarınız

İşyerinin Devri Halinde Çalışanların Kıdem Tazminatları Ödenir Mi?

İşyerinin devredilmesi halinde, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatları ödenir mi? Yasal düzenlemeler kapsamında; herhangi bir işyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, söz konusu işyerinde çalışmakta olanlar aynı şartlarla çalışmaya devam edeceklerdir. İşyerinin devri, gerek kıdem tazminatı, gerekse yıllık ücretli izin hakları bakımından herhangi bir kayba yol açmamaktadır.

Devamı »

Çalışılmayan Sürelerin Sigorta Primleri

Emeklilik hakları açısından, geriye dönük çalışılmayan sürelerin sigorta primleri ödenebilir mi? Sosyal sigorta düzenlemeleri kapsamında; çalışanların işe başlama tarihinden itibaren çalıştıkları sürece sigortalılık bildirimlerinin yapılması ve gerekli sigorta primlerinin ödenmesi esastır.

Devamı »

Evlilik Nedeni İle İşten Ayrılan İşçiye Ödenen Evlilik Tazminatı Hesaplanması

Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler, 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde yapılmaktadır. Söz konusu yasa yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, kıdem tazminatına ilişkin düzenlemenin yürürlüğü sürmektedir. Yasal düzenleme kapsamında; kadın işçilerin evlilik nedeni ile işten ayrılmaları durumunda, çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir. Bu haktan yararlanılabilmesi için, iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 …

Devamı »

Malulen Emekli Kişinin Yeniden İşe Başlaması Halinde Sigortalılık Bildirimi Nasıl Yapılmalıdır?

Sosyal sigorta düzenlemeleri kapsamında, kurumca yapılacak muayene sonucunda çalışma gücünün en az 2/3’ünü veya iş kazası sonucunda çalışma gücünün en az % 60’ını kaybettiği anlaşılan sigortalı, yasa ile belirlenmiş esaslar dahilinde malulen emeklilik hakkından yararlanabilmektedir.

Devamı »

Kalan İşsizlik Ödeneğinden Yararlanabilme

Hak kazandığı işsizlik ödeneği süresi dolmadan işe başlayıp kısa bir süre sonra işten ayrılan işçi, kalan işsizlik ödeneği süresinden yararlanabilir mi? İşsizlik sigortası konusundaki düzenlemeler, 4447 sayılı yasa ile yapılmaktadır.

Devamı »

Emeklilik Nedeni İle İşten Ayrılan İşçinin Kıdem Tazminatı

Emeklilik nedeni ile işten ayrılan işçi, kıdem tazminatını hangi kurumdan alacaktır? Kıdem tazminatı, 1475/14 ile düzenlenen, çalışanların belirli koşullara dayalı işten ayrılmaları halinde kendilerine sağlanmış bir haktır. Kıdem tazminatı haklarının ödenmesi konusundaki yükümlülük, bu hakkı kazanan çalışanın işverenine aittir.

Devamı »

Eşi Doğum Yapan İşçiye Verilmesi Gereken İzin

Eşinin doğum yapması nedeni ile işçiye verilmesi gereken doğum izni kaç gündür? 4857 sayılı Yasa kapsamında; doğum yapan işçiye sağlanmış ücretli ve ücretsiz izin hakları bulunmaktadır. Doğum ve hamilelik hallerine yönelik yapılmış izin düzenlemeleri, erkek çalışanlarla ilgili herhangi bir izin hakkını içermemektedir.

Devamı »

Kıdem Tazminatı Hakları Hangi Çalışma Süresi Esas Alınarak Belirlenmelidir

İşten kendi isteğiyle ayrıldıktan sonra aynı işyerinde çalışmaya başlayan bir işçinin, işyerinin kapanması nedeni ile işten ayrılması durumunda, kıdem tazminatı hakları hangi çalışma süresi esas alınarak belirlenmelidir? Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler, 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde yapılmaktadır. Söz konusu yasa yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, kıdem tazminatına ilişkin düzenlemenin yürürlüğü sürmektedir. …

Devamı »