Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 58)

Sizin Sorduklarınız

Kıdem Tazminatı Fonu Kurulması Durumunda, Bundan Önceki Kıdem Tazminatı Hakları Ne Olacak?

Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler, 1475 sayılı yasa ile yapılmaktadır. Söz konusu yasa yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, kıdem tazminatına ilişkin düzenlemenin yürürlüğü sürmektedir. Kıdem tazminatı uygulaması açısından şu an için yapılmış yeni bir düzenleme bulunmamaktadır. İstihdam paketi kapsamında; kıdem tazminatı fonu kurulması, işverenlerin bu fona kıdem tazminatı haklarını karşılamak için prim …

Devamı »

Özürlülerin Emeklilik Şartları

Sosyal sigorta düzenlemeleri kapsamında; en az %40 oranında özrü bulunduğunu belgeleyen sigortalıların bazı özel hükümlerden yararlanarak emeklilik hakkını elde edebilmeleri mümkün olmaktadır.

Devamı »

İstifa Eden Bir İşçi Kıdem Ve İhbar Tazminatı Alabilir Mi?

3,5 yıllık çalışma süresi sonunda 8 haftalık bildirim süresine bağlı kalarak istifa eden bir işçi, kıdem ve ihbar tazminatlarını alabilir mi? Yasal düzenlemeler gereği, işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa eden) işçinin , herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Öte yandan; işten kendi isteğiyle ayrılan işçi, durumu yazılı olarak ve çalışma süresinin …

Devamı »

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Sözleşmesi Fesih Edilebilir Mi?

Çalışanlarımızdan birinin motivasyonunun ve performansının geçen aylara göre düştüğünü görmekteyiz. İş sözleşmesini buna dayanarak fesih edebilir miyiz? 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18-21 maddeleri gereği; herhangi bir iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi durumunda, feshin yazılı olarak bildirilmesi, feshin gerekçesinin açıkça belirtilmesi, feshe bağlı olarak ortaya çıkan yasal hakların fesih tarihinde işçiye …

Devamı »

Bir İşçi En Geç Hangi Tarihte SSK’ya Bildirilmeli?

İşyerimizde çalıştırmaya başlayacağımız bir işçiyi en geç hangi tarihte SSK’ya bildirmek durumundayız ve bu konudaki gecikmenin olası sonuçları nelerdir? 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 9. maddesi gereği, işyerinde çalışmaya başlayacak kimselerin en geç işe başlamadan önceki gün, inşaat işlerinde işe başladığı gün, ilk defa işyeri bildirgesi verilen işyerlerinde 1 ay …

Devamı »

Sakatlık İndirimi Kapsamında Yararlanılacak Gelir Vergisi Avantajının Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Birinci derece sakat olan bir ücretlinin (%80 oranında) sakatlık indirimi kapsamında yararlanacağı gelir vergisi avantajının tutarı nasıl hesaplanır? 193/31 gereği, en az %40 oranında özürlü bulunan ücretlilerin gelir vergisi matrahları hesaplanırken, söz konusu yılda geçerli olan sakatlık indirimi tutarları dikkate alınmaktadır. 01.01.2008-31.12.2008 için belirlenen tutarlar gereği, ücretlilerin gelir vergisi matrahlarının …

Devamı »

Asgari Geçim İndiriminde Dikkate Alınacak Çocuk Sayısı

Asgari geçim indirimi düzenlemeleri kapsamında, çocuk sayısına ilişkin herhangi bir sınırlama getirilmiş durumda değildir. Ancak; ücretlinin yararlanabileceği asgari geçim indirimi tutarı, geçerli olan asgari ücretin gelir vergisi kesintisini geçememektedir. Bu kapsamda; evli ve eşi çalışmayan bir ücretli 4 çocuk, bekar veya eşi çalışan bir ücretli 6 çocuk için asgari geçim …

Devamı »

Özel Sektörde Çalışanın, Kaç Yıldan Sonra İstifa Sonucu Kıdem Tazminatı Hakkı Vardır

Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler gereği, iş sözleşmesini kendi isteğiyle fesih eden işçinin (istifa), herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Çalışma süresinin belirli bir süreyi aşması, bu konudaki genel uygulamayı değiştirmemektedir.

Devamı »

İşten Ayrılan İşçinin 2007 Yılına İlişkin Vergi İadesi

Ücretlilerde vergi indirimi (vergi iadesi), 2007 yılı başından geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu uygulamanın kaldırılmasının ardından, 01.01.2008 tarihinden itibaren elde edilecek ücret gelirlerine uygulanmak üzere, asgari geçim indirimi düzenlenmiştir. Vergi iadesi uygulamasına 01.01.2007 tarihinden itibaren son verilmiş olduğundan, 2007 yılı ücretlerine veya harcama belgelerine dayalı herhangi bir vergi …

Devamı »