Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 60)

Sizin Sorduklarınız

Ölüm Aylığına Hak Kazanılması Halinde, Aylık Kimlere Hangi Oranlarda Bağlanır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında ölüm aylığına hak kazanılması halinde, aylık kimlere hangi oranlarda bağlanır? Herhangi bir sigortalının ölümü sonucunda ölüm aylığı bağlanması gerektiğinde; Sigortalının eşine %50 oranında, dul eşe (aylık alan çocuk  bulunmaması ya da eşin çalışmaması veya aylık almaması halinde bu oran %75 …

Devamı »

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Tutarı Nasıl Hesaplanmaktadır?

İşgöremezliğin, İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ortaya çıkması halinde, BELİRLİ BİR SİGORTALILIK SÜRESİ VE PRİM ÖDEME GÜN SAYISI ARANMAKSIZIN ilk günden itibaren geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Hastalık ve analık hallerine dayalı işgöremezlikte ise, hastalık ya da doğumdan önceki bir yıl içinde 90 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir. Geçici …

Devamı »

Yeni SSGSS Kanunu’na Göre Yaşlılık Aylığı Almak İçin Şartlar Nelerdir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sigortalılık alanındaki pek çok konuda olduğu üzere yaşlılık aylığı hakları konusunda da önemli değişiklikler içermekte. Buna göre; ilk defa bu Kanun’a göre sigortalı sayılanlara; Kadın ise 58, Erkek ise 60 yaşını doldurmuş olmaları ve en az 9000 gün;

Devamı »

Tatil Günlerinde Yapılan Fazla Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu gereği haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak uygulanmaktadır. Haftalık çalışma süresinin 45 saati aşması halinde (ilgili kanunun 63. maddesine dayalı olarak denkleştirme esasının uygulandığı durumlar hariç) bu süreyi aşan çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendirilmektedir. Haftalık 45 saatin üstünde çalışan işçi, bu çalışmalarının her bir saati …

Devamı »

Özürlü İstihdamındaki Sigorta Prim Teşvikinin Uygulama Esasları

4857 sayılı iş kanununun 30. maddesi uyarınca; işverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırmaları halinde %3 oranında özürlüyü durumlarına uygun işlerde istihdam etmekle yükümlüdür. Toplam işçi sayısı için aynı il içinde çalıştırılan işçi sayısı dikkate alınmakta, % 3’ün hesabında yarım ve yukarı kesirler tama yuvarlanmaktadır. İşverenler istihdam etmiş oldukları özürlülerin …

Devamı »

SSGSS Kanunu’na Göre Kimler Genel Sağlık Sigortası Kapsamında?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre kimler genel sağlık sigortası kapsamında yer almaktadır? 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu pek çok alanda olduğu üzere sağlık alanında da önemli yenilikler içermekte.  Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte, genel sağlık sigortası hükümleri, kimlerin genel sağlık sigortalısı …

Devamı »

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanlar İsteğe Bağlı Sigorta Hükümlerinden Yararlanabilir Mi?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSS), pek çok konuda olduğu üzere isteğe bağlı sigorta hükümleri konusunda da yenilikler içermekte. Bu kapsamda kendi sigortalılığı nedeni ile aylık bağlanmamış, sigortalı olmayı gerektiren bir çalışması bulunmayan veya kısmi süreli iş sözleşmesine bağlı olarak çalışanlar, isteğe bağlı sigortalılık hükümlerinden yararlanabilmektedir. …

Devamı »

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSS) gereği , çalışanların brüt ücretleri esas alınarak işyerinin tehlike derecesinin gerektirdiği oranda % 1 – % 6,5 kısa vadeli sigorta kolları primi kesilmektedir. Kesilen bu primler; sigortalıların; iş kazası, meslek hastalığı, analık veya hastalık halleri nedeni ile işe devam edememeleri …

Devamı »

Hafta Tatili Ücreti

Hafta tatili ücreti nedir hangi durumlarda ödenir? 4857 sayılı iş kanununun 46. maddesi hafta tatili hakkını düzenlemektedir. Buna göre; haftanın iş günlerinde eksiksiz olarak çalışmış olan işçiye 7 günlük zaman diliminde 24 saat kesintisiz dinlenme (hafta tatili) verilmesi esastır. Hafta tatili gününün ücreti herhangi bir çalışma karşılığı olmaksızın işveren tarafından …

Devamı »