Sizin Sorduklarınız

Doğum İznindeki İşçi İçin İzin Süresince Sigorta Primi Ödenmesi Gerekir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu gereğince kadın işçilere doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin verilmesi esastır. Doktor raporuna dayalı olması ve işçinin istemesi halinde doğuma 3 hafta kalana dek çalışılabilmekte, bu durumda doğum öncesi kullanılmayan izin süresi doğum sonrasına aktarılabilmektedir.

Devamı »

Bayram Tatilinde Çalışma Zorunluluğu Var Mıdır?

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılıp çalışılmaması konusunda yasa ile getirilmiş bağlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Herhangi bir işyerinde böylesi günlerde çalışılması konusunda iş sözleşmesi hükümleri belirleyici olabilmektedir. İş sözleşmesinde açık bir hüküm bulunmaması halinde, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması için işçinin onayının alınması esastır.

Devamı »

Yıllık Ücretli İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu gereğince aynı işverene bağlı çalışma süresi; 1 yıldan 5 yıla kadar olanlar (5 yıl dahil) 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 20 gün, 15 yıl veya daha fazla olanlar 26 gün yıllık ücretli izin hakkına sahiptir. 18 ve daha küçük yaştakilerle, 50 ve …

Devamı »

İstirahat Raporlarında Sağlık Kurulu Onayı Gerektiren Süre Nedir?

Sigortalılara tek bir doktor tarafından kesintisiz en çok 10 günlük rapor verilebilmektedir. Raporda belirtilmiş olması şartı ile, kontrol muayenesi sonrası bu süre 20 güne kadar uzayabilmekte, 20 günü aşan raporların sağlık kurulu tarafından verilmesi gerekmektedir. Sigortalılara bir yıl içinde tek bir doktor tarafından verilebilecek rapor süresi 40 gün olabilmekte, bu …

Devamı »

Doğum Sonrası Ücretsiz İzin Verilmek Zorunlu Mudur?

İşveren, doğum sonrası ücretsiz izin talep eden işçiye izin vermek zorunda mıdır? Kadın işçilerin hamileliği ve doğum yapmaları halinde dikkate alınması gereken esaslar 4857 sayılı İş Kanunu 74. madde ile belirlenmektedir. Bu kapsamda; kadın işçinin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin hakkı …

Devamı »

İş Kanunu’nun 24. Maddesine Dayanarak Sözleşmesini Fesih Eden İşçi İhbar Tazminatına Hak Kazanır Mı?

4857 sayılı İş kanununun 24. maddesi iş sözleşmelerinin işçi tarafından, bildirim süresi verilmeksizin ve kıdem tazminatı hakkı talep edilerek feshine ilişkin esasları düzenlemektedir. Madde kapsamında;   İşçinin işin niteliğinden kaynaklanan nedenlerle hastalanması,   İşverenin yasalardan ve iş sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi,   İşçiye hakaret ve benzeri davranışlar sergilemesi,   …

Devamı »

İşten Ayrılan İşçi İle İlgili Yapılması Gereken İşlemler

Herhangi bir işverene bağlı olarak çalışan işçinin bu çalışmasının yazılı iş sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilmesi esastır. İşçinin işten ayrılması, iş sözleşmesinin feshi anlamına gelecektir. Bu durumda iş sözleşmesinin fesih gerekçesinin kayıt altına alınması gerekmektedir.

Devamı »

Bir Yıllık Çalışma Süresi Dolmayan İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı Var Mıdır?

Yıllık ücretli izin uygulamalarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı iş Kanunu 53/61. maddeleri ve uygulamanın detaylarını açıklayan yönetmelik ile belirlenmektedir. Yasal düzenlemeler açısından; aynı işverene bağlı çalışma süresi deneme süresi de içinde olmak üzere en az 1 yıl olan işçinin yıllık ücretli izin hakkı oluşmaktadır. Düzenleme gereğince Aynı işverene bağlı çalışma …

Devamı »