Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız (sayfa 68)

Sizin Sorduklarınız

Eşi Doğum Yapan İşçiye Verilmesi Gereken İzin

Eşinin doğum yapması nedeni ile işçiye verilmesi gereken doğum izni kaç gündür? 4857 sayılı Yasa kapsamında; doğum yapan işçiye sağlanmış ücretli ve ücretsiz izin hakları bulunmaktadır. Doğum ve hamilelik hallerine yönelik yapılmış izin düzenlemeleri, erkek çalışanlarla ilgili herhangi bir izin hakkını içermemektedir.

Devamı »

Kıdem Tazminatı Hakları Hangi Çalışma Süresi Esas Alınarak Belirlenmelidir

İşten kendi isteğiyle ayrıldıktan sonra aynı işyerinde çalışmaya başlayan bir işçinin, işyerinin kapanması nedeni ile işten ayrılması durumunda, kıdem tazminatı hakları hangi çalışma süresi esas alınarak belirlenmelidir? Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler, 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde yapılmaktadır. Söz konusu yasa yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, kıdem tazminatına ilişkin düzenlemenin yürürlüğü sürmektedir. …

Devamı »

İsteği Dışında Ücretsiz İzine Çıkarılan İşçinin Hakları

İş azlığı gerekçesi ile isteği dışında ücretsiz izine çıkarılan işçinin hakları nelerdir? Yasal düzenlemeler açısından, ücretsiz izin uygulamalarına ilişkin herhangi bir çerçeve belirlenmiş durumda değildir. Ücretsiz izin uygulamaları, tarafların karşılıklı anlaşmalarına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, işçinin isteği dışında kendisine ücretsiz izin kullandırılması söz konusu olamamaktadır. Böylesi bir uygulamaya gidilmesi, …

Devamı »

İşçinin Hamileliği Nedeni İle Hafif İşlerde Çalıştırılmasının İşçinin Ücretine Etkisi

İşçinin hamileliği nedeni ile daha hafif işlerde çalıştırılması gerektiğinde, iş değişikliğine paralel olarak ücretinde indirime gidilebilir mi? Analık hali ile ilgili çalışma esasları, 4857/74 ile düzenlenmektedir. Yasa ile getirilen düzenlemeler açısından; kadın işçilere hamilelikleri süresince periyodik kontrolleri için ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın izin verilmesi gerekmektedir. Doktor raporuna dayalı olarak, …

Devamı »

İstifa Eden İşçinin, Yeni İş Arama İzni Var Mıdır?

İş sözleşmesini kendi isteğiyle fesih eden işçinin (istifa), yeni iş arama izni var mıdır? Yasal düzenleme gereği, iş sözleşmesini fesih etmek isteyen işçinin (istifa), feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak işverenine iletmesi gerekmektedir. İş sözleşmesinin feshi durumunda, bildirim süresi boyunca işçiye günde 2 saatlik yeni …

Devamı »

Onaltı Haftalık Doğum İzni Ve 6 Aylık Ücretsiz İzin Kullan İşçinin Ücretli İzin Hakkı

16 haftalık doğum izninden sonra 6 aylık ücretsiz izin kullanan işçinin yıllık ücretli izin hakları nasıl belirlenir? Yıllık ücretli izin haklarına ilişkin düzenlemeler, 4857 sayılı İş Kanunu ile yapılmaktadır. Yasal düzenlemeler açısından, herhangi bir işyerinde çalışan işçi, her tam çalışma yılı için yıllık ücretli izin hakkı elde eder. Yıllık ücretli …

Devamı »

Emeklilik Sonrası Sgdp Ödeyerek Çalışan Kişinin Emeklilik Maaşının Hesaplanması

Emeklilik sonrası Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyerek çalışan bir sigortalının bu çalışmaları, emekli maaşının yeniden belirlenmesi ve artırılması için dikkate alınır mı? Sigortalıların emeklilik hakkını elde etmeleri durumunda, yazılı taleplerine dayalı olarak kendilerine emeklilik maaşları bağlanmaktadır. Yasal bakımdan emeklilik sonrası çalışmaya engel bir düzenleme bulunmamaktadır. Emeklilik sonrası çalışmaya başlayan …

Devamı »

Cumartesi Günü Çalışılmayan Bir İşyerindeki İzin Sürelerinin Hesaplanması

Cumartesi günü çalışılmayan bir işyerinde, perşembe günü izin alıp, pazartesi iş başı yapan işçi, kaç gün izin kullanmış olacaktır? 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, bir hafta 6 iş günü olarak kabul edilmekte, herhangi bir işyerinde cumartesi günleri çalışılmaması bu konudaki genel uygulamayı değiştirmemektedir. Bu açıdan, çalışanların izin sürelerinin belirlenmesi sırasında, cumartesi günleri …

Devamı »

Eşi Doğum Yapan İşçinin Doğum İzni

Eşi doğum yapan erkeğin kaç günlük doğum izni bulunmaktadır? 4857/46 ile yapılan düzenleme gereği; Çalışana, evlenmesi, eşinin, çocuğunun, kardeşinin, anne veya babasının ölümü durumunda 3 günlük izin verilmesi esastır. Ayrıca, 4857/74 ile doğum yapan işçiye doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık ücretli doğum …

Devamı »

Yıllık Ücretli İzin Süreleri

yillik-ucretli-izin-suresi-en-az-ne-kadar-olmalidir

“Çalışanların yıllık ücretli izin süreleri neye göre belirlenmektedir?” Yıllık ücretli izin hakları konusundaki düzenlemeler, 4857 sayılı İş Kanunu ile yapılmaktadır.

Devamı »