Sizin Sorduklarınız

Yıllık Ücretli İzin Süreleri

“Çalışanların yıllık ücretli izin süreleri neye göre belirlenmektedir?” Yıllık ücretli izin hakları konusundaki düzenlemeler, 4857 sayılı İş Kanunu ile yapılmaktadır.

Devamı »

Kıdem Tazminatı Tavanı

Brüt ücreti 4.000 YTL olan bir çalışanın 3 yıllık çalışmasına karşılık kıdem tazminatı tutarının yaklaşık 12.000 YTL olması gerekirken, ödenen tazminatın bu rakamın altında kalmasının açıklamasını yapabilir misiniz? Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler, 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde yapılmaktadır. Söz konusu yasa yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, kıdem tazminatına ilişkin düzenlemenin yürürlüğü …

Devamı »

İşçiye Verilen Ücretsiz İzinlerin Kıdem Tazminatına Etkisi

İşçiye en çok ne kadar süre ile ücretsiz izin verilebilir ve bu izin süreleri kıdem tazminatı hakları konusunda dikkate alınmalı mıdır? Ücretsiz izin uygulamalarına ilişkin herhangi bir çerçeve, yasal düzenlemelerle hüküm altına alınmış durumda değildir. Ücretsiz izin hakkının söz konusu olduğu tek konu, doğum yapan işçinin ücretli doğum izni bitiminde …

Devamı »

Sözleşme Feshinde, Yıllık Ücretli İznin İhbar Süresinden İndirilmesi

İş sözleşmesinin feshinde, yıllık ücretli izin süreleri ihbar süresinden indirilebilir mi? Yasal düzenleme kapsamında, bildirim süreleri ile yıllık ücretli izin süreleri içiçe girememektedir. İş sözleşmesinin feshi sonucunda, bildirim süresi tam olarak uygulanmakta, fesih tarihinde hak kazanıldığı halde kullanılmayan yıllık ücretli izin sürelerinin ücretleri, fesih tarihinde işçiye ayrıca ödenmektedir.

Devamı »

Kıdem Tazminatı Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır

Çalışanların kıdem tazminatları hangi ücret üzerinden hesaplanmaktadır? Kıdem tazminatına ilişkin düzenlemeler, 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde yapılmaktadır. Söz konusu yasa yürürlükten kaldırılmış olmakla birlikte, kıdem tazminatına ilişkin düzenlemenin yürürlüğü sürmektedir.

Devamı »

Doğum Sonrası İşten Ayrılan İşçinin İşsizlik Ödeneğinden Yararlanması

Doğum sonrası çocuğunun bakımı nedeniyle işten ayrılan bir çalışan, işsizlik ödeneğinden yararlanabilir mi? İşsizlik sigortası konusundaki düzenlemeler, 4447 sayılı Yasa ile yapılmaktadır. Yasa ile getirilen düzenlemeler kapsamında, herhangi bir iş sözleşmesinin feshi sonucunda işsizlik sigortası hükümlerinden yararlanılabilmesi belirli şartlara bağlanmaktadır.

Devamı »

Dövizle Ödeme Yapılan Çalışanın Ücreti

Dövizle ödeme yapılan  çalışanların ücretleri, söz konusu dövizlerin değer artış veya azalışlarına paralel değiştirilebilir mi? Herhangi bir işverene iş sözleşmesi ile bağlı olarak çalışan bir işçiye, bu çalışması karşılığında yapılan ödeme, ücret olarak tanımlanmaktadır. Ücretlerin yabancı para ile ödenmesi halinde, söz konusu ödemeler, ödeme günündeki YTL karşılıkları esas alınarak, YTL …

Devamı »

Rapor Alarak İşe Gidemeyen İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı

Sağlık nedeniyle rapor alarak işe gidemeyen bir işçinin, işe gidemediği bu süre yıllık ücretli izin hakkının kazanılmasında dikkate alınır mı? Herhangi bir işyerindeki çalışma süresi en az 1 yılı dolduran bir işçi, yıllık ücretli izin hakkı elde etmektedir. Yıllık ücretli izin hakkının elde edilmesi için gerekli olan çalışma süresinin hesabında, …

Devamı »