Ana Sayfa / Yargıtay Kararları

Yargıtay Kararları

Yıllık İznin Kullanıldığını İşveren İspatlamalı

Yıllık İznin Kullanıldığını İşveren İspatlamalı

Yıllık ücretli iznin kullanımı açısından, devam eden iş sözleşmesinde olmasa da iş akdinin sona ermesinden sonra işçi ve işverenler arasında birtakım uyuşmazlıklar mahkeme yolu ile çözümlenmektedir. Bu noktada hangi tarafın ispat yükümlülüğü var. Yıllık İznin Kullanıldığını İşveren İspatlamalı mı? konusunu içeren bir yargıtay kararını inceleyeceğiz.

Devamı »

Resmi Tatilin cuma gününe denk gelmesiyle ilgili olarak alınmış olan yargıtay kararı

“Davacı dava dilekçesinde Genel Tatil gününün son gününün Cuma gününe rastladığını, ertesi gün olan Cumartesi gününde de çalıştırılması nedeniyle kendisine toplu iş sözleşmesinin 36/11. maddesine göre tatil günü ücreti ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.Mahkeme Genel Tatil gününü takip eden Cumartesi gününün de Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun uyarınca …

Devamı »

Çalışma ve Toplum Esas No: 2013-1986

Esas No: 2013 / 1986 Karar No: 2014 / 296 GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER İŞVERENİN İŞE GELİŞ GİDİŞ İÇİN TAHSİS ETTİĞİ SERVİSTE GEÇEN SÜRELERİN İŞ SÜRESİNDEN SAYILAMAYACAĞI ÖZET: Yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2014-6960

• ÜST İŞVERENİN ALT İŞVERENİN BORCUNDAN SORUMLULUĞU ( İşçilik Alacakları Davası – Üst İşverenin Alt İşverenin Borcundan Sorumlu Olduğu Göz Önünde Tutularak Karar Verilmesi Gerektiği ) • İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Belirli Süreli İş Akdinin Süresinin Sona Erdiği ve Yenilenmediği – Davacının Üst İşveren Yanında İşe Devam Etmesinin Sözleşmesinin Feshedildiği …

Devamı »

Aylık Ücret Esas No: 2012-26796

Kanun: 4857 – İŞ KANUNU Esas No: 2012 / 26796 Karar No: 2013 / 20539 ÖZET: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ücret ve ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-6213

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Davacının Davalı Asıl İşveren İşyerindeki Çalışma Süresinin Tespit Edilmesi/Alt İşveren Durumunun Araştırılacağı – Hizmet Döküm Cetvelindeki İşyerlerinin Hukuki Durumunun Tespiti ) • DAVACININ ÇALIŞMA SÜRELERİNİN TESPİTİ ( Hizmet Döküm Cetvelinde Birden Fazla Kayda Rastlandığı/Bu İşyerlerinin Hangi İşverene Ait Olduğunun Araştırılacağı – …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2012-2557

• ÜCRET ALACAĞI İSTEMİ (Yapılacak İşin Bitmesi Sonucu İş İlişkisinin Sona Ermesi İşveren Feshi Olarak Değerlendirileceğinden İşçinin İşverene İş Bitimi Sonrası Yeni İşyeri Göstermesini İstemesi Aksi Halde İş Sözleşmesini Feshetmesinin Haklı Nedenle Fesih Olarak Kabul Edilemeyeceği) • DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ (Karşı Davacının Belirttiği ve Birleştirilmesini İstediği Dava Dosyaları Getirilip İncelenmeden ve …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-11128

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Dosya İçeriğine Göre Konsorsiyum Lideri Olan Davalı Şirketin Davacının Ödenmeyen İşçilik Alacaklarından Diğer Davalılarla Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulması Gerektiği ) • ALT İŞVERENLİK ( Dosyaya Sunulan İnşaat İşleri Grubuna Ait Konsorsiyum Sözleşmesine Göre İşin Tamamının veya Bir Kısmının Alt İşverene Verilmesinin Konsorsiyum Üyesinin …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-23403

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( İşçinin Meslekte Geçirdiği Süre İşyerinde Çalıştığı Tarihler Meslek Unvanı ve Fiilen Yaptığı İş Bildirilerek Sendikalarla İlgili İşçi ve İşveren Kuruluşlarından Özellikle İlgili Meslek Odasından Emsal Ücretin Ne Olabileceği Araştırılarak Sonuca Gidilmesi Gerektiği ) • ALT İŞVERENLİK ( Davalılar Arasında Doğalgaz Tesisatı Yapımı İşine Ait Sözleşme …

Devamı »

Aylık Ücret Esas No: 2013-24342

Kanun: 4857 – İŞ KANUNU Esas No: 2013 / 24342 Karar No: 2013 / 27880 Merci: Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Tarih: 03/12/2013  Yazdır DAVA : Davacı, 2005-2009 arası yasal ve toplu iş sözleşmesi gereği ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı …

Devamı »