Ana Sayfa / Yargıtay Kararları (sayfa 10)

Yargıtay Kararları

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2007-5486

• İHBAR TAZMİNATI ( Kanundan ve İş Aktinden Doğan Tüm Haklarını Aldığını İhbar Tazminatından Feragat Ettiğini Beyan Ettikten Sonra Kıdem Tazminatı Ödenmiş Olduğu Göz Önüne Alındığında Bu Belgenin Feragatname Olarak Kabul Edilemeyeceği – Talebin Kabul Edileceği ) • İHBAR TAZMİNATINDAN FERAGAT EDİYORUM BEYANI ( Kanundan ve İş Aktinden Doğan Tüm …

Devamı »

Ara dinlenmesi Esas No: 2007-9273

ÖZET :  Çalışma Süresinin Hesaplanmasında Haftalık Çalışma Süresi Saptanmalı Ve Ara Dinlenme Dikkate Alınmalıdır. Karar metninin devamı için tıklayınız.

Devamı »

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2006-17647

• FAZLA MESAİ ALACAĞI ( 1475 Sayılı Yasa Döneminde Haftalık 45 Saati Aşan Çalışmalar 4857 Sayılı Yasa Döneminde İse Sadece Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Fazla Mesai Olarak Kabul Edilebildiği ) • HAFTA TATİLİ ALACAĞI ( Davacı Haftada İki Gün 24 Saat Çalışmamaktadır Bu Durumda Denkleştirmenin Daha Fazla Süre ve …

Devamı »

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2006-25606

• FAZLA MESAİ ( 4857 Sayılı Kanun Döneminde Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Her Halükarda Fazla Çalışma Olarak Kabul Edileceği – 45 Saati Aşan Çalışma Mevcut İse Fazla Mesai Olarak Değerlendirileceği ) • RADYOLİNK İSTASYONLARINDA GEÇEN SÜRE ( 10 Günlük Çalışma 20 Günlük Dinlenme Esasına Göre İlk Hafta Örtülü Denkleştirmenin …

Devamı »

İşe İade Davasında İşverenin Ispat Yükümlülüğü

İşe İade Davasında İşverenin Ispat Yükümlülüğü ile İlgili Yargıtay Kararı Giriş: İşe iade davalarında ispat yükümlülüğünün kime ait olduğu ile ilgili Yargıtay Kararı‘dır. Kararın Özeti: Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı işyerinde meslek lisesi/yüksek okul mezunu olan ve …

Devamı »

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2006-5876

• FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( 1475 Sayılı Yasa Döneminde Haftalık 45 Saati Aşan Süreler Fazla Çalışma Sayılacağı ) • ÖRTÜLÜ DENKLEŞTİRME ESASI ( 4857 Sayılı İş Yasası Döneminde Günlük 11 Haftalık 45 Saati Aşan Çalışmalar Fazla Mesai Olarak Kabul Edildiği ) • FİİLİ ÇALIŞMA ( Davacının 24 Saatlik Çalışmasının Uyku …

Devamı »

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2006-7802

• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( İki ya da Dört Aylık Dönemlerde Haftalık Ortalama Çalışma Süresi 45 Saati Aşmamak Koşulu İle Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Fazla Mesai Olarak Değerlendirilmesi Gereği ) • DENKLEŞTİRME ( Denkleştirme Süresinin Toplu İş Sözleşmeleri İle Dört Aya Kadar Arttırılabileceği – Fazla Çalışma Alacağı ) • …

Devamı »

İş Kazasında Asıl İşverenin Sorumluluğu

İş Kazasında Asıl İşverenin Sorumluluğu Giriş: İşçilerini servisle taşıyan işverenin, taşıma esnasında gerçekleşebilecek bir kaza (iş kazası) durumunda, taşıma hizmetini veren işveren ve çalışanlarının kusurlarından sorumlu olacağını gösteren Yargıtay Kararı’dır. Özet: Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki …

Devamı »

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2006-3930

• FAZLA ÇALIŞMA ( Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Denkleştirme Yapılsa Dahi Fazla Çalışma Sayıldığı ) • DENKLEŞTİRME ( Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Denkleştirme Yapılsa Dahi Fazla Çalışma Sayıldığı ) • ÇALIŞMA SÜRESİ ( Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Denkleştirme Yapılsa Dahi Fazla Çalışma Sayıldığı ) Karar metninin devamı …

Devamı »

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2007-40862

• FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Gece Çalışmalarının Günde 7.5 Saati Geçtiği/Gece Çalışmaları İçinGünlük 7.5 Saatlik Çalışma Üst Sınırı Emredici Olarak Düzenlendiği – Haftalık 45 Saat Çalışma Süresi Aşılmasa Da Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanacağı ) • GECE ÇALIŞMASI ( Günde 7.5 Saati Geçemeyeceği/Haftalık 45 Saat Çalışma Süresi Sınırı Aşılmasa Da …

Devamı »