Ana Sayfa / Yargıtay Kararları (sayfa 10)

Yargıtay Kararları

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2006-25606

• FAZLA MESAİ ( 4857 Sayılı Kanun Döneminde Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Her Halükarda Fazla Çalışma Olarak Kabul Edileceği – 45 Saati Aşan Çalışma Mevcut İse Fazla Mesai Olarak Değerlendirileceği ) • RADYOLİNK İSTASYONLARINDA GEÇEN SÜRE ( 10 Günlük Çalışma 20 Günlük Dinlenme Esasına Göre İlk Hafta Örtülü Denkleştirmenin …

Devamı »

İşe İade Davasında İşverenin Ispat Yükümlülüğü

İşe İade Davasında İşverenin Ispat Yükümlülüğü ile İlgili Yargıtay Kararı Giriş: İşe iade davalarında ispat yükümlülüğünün kime ait olduğu ile ilgili Yargıtay Kararı‘dır. Kararın Özeti: Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı işyerinde meslek lisesi/yüksek okul mezunu olan ve …

Devamı »

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2006-5876

• FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( 1475 Sayılı Yasa Döneminde Haftalık 45 Saati Aşan Süreler Fazla Çalışma Sayılacağı ) • ÖRTÜLÜ DENKLEŞTİRME ESASI ( 4857 Sayılı İş Yasası Döneminde Günlük 11 Haftalık 45 Saati Aşan Çalışmalar Fazla Mesai Olarak Kabul Edildiği ) • FİİLİ ÇALIŞMA ( Davacının 24 Saatlik Çalışmasının Uyku …

Devamı »

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2006-7802

• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( İki ya da Dört Aylık Dönemlerde Haftalık Ortalama Çalışma Süresi 45 Saati Aşmamak Koşulu İle Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Fazla Mesai Olarak Değerlendirilmesi Gereği ) • DENKLEŞTİRME ( Denkleştirme Süresinin Toplu İş Sözleşmeleri İle Dört Aya Kadar Arttırılabileceği – Fazla Çalışma Alacağı ) • …

Devamı »

İş Kazasında Asıl İşverenin Sorumluluğu

İş Kazasında Asıl İşverenin Sorumluluğu Giriş: İşçilerini servisle taşıyan işverenin, taşıma esnasında gerçekleşebilecek bir kaza (iş kazası) durumunda, taşıma hizmetini veren işveren ve çalışanlarının kusurlarından sorumlu olacağını gösteren Yargıtay Kararı’dır. Özet: Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki …

Devamı »

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2006-3930

• FAZLA ÇALIŞMA ( Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Denkleştirme Yapılsa Dahi Fazla Çalışma Sayıldığı ) • DENKLEŞTİRME ( Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Denkleştirme Yapılsa Dahi Fazla Çalışma Sayıldığı ) • ÇALIŞMA SÜRESİ ( Günlük 11 Saati Aşan Çalışmalar Denkleştirme Yapılsa Dahi Fazla Çalışma Sayıldığı ) Karar metninin devamı …

Devamı »

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2007-40862

• FAZLA MESAİ ALACAĞI ( Gece Çalışmalarının Günde 7.5 Saati Geçtiği/Gece Çalışmaları İçinGünlük 7.5 Saatlik Çalışma Üst Sınırı Emredici Olarak Düzenlendiği – Haftalık 45 Saat Çalışma Süresi Aşılmasa Da Fazla Çalışma Ücretine Hak Kazanacağı ) • GECE ÇALIŞMASI ( Günde 7.5 Saati Geçemeyeceği/Haftalık 45 Saat Çalışma Süresi Sınırı Aşılmasa Da …

Devamı »

İşverenin Verdiği İkramiyeden Haciz Kesintisi

İşverenin Verdiği İkramiyeden  Haciz Kesintisi Giriş: 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işçinin ücretinin ¼’ünden fazlası haczedilemez. İkramiye ödemesi ücret niteliğinde bir ödeme olduğundan dolayı 1/4 ‘ünden fazla olmamak kaydıyla haciz kesintisi yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Özet: 4857 Sayılı İş Kanununun 35. maddesinde; “işçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası …

Devamı »

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2006-9107

• İŞYERİNDE AYDA 10 GÜN 24 SAAT ÇALIŞAN İŞÇİ ( Günlük Çalışması 11 Saat Olan İşçinin 1 Haftada 77 Saat Çalıştığı Kabul Edilerek 1475 Sayılı İş Kanunu Çerçevesinde Fazla Çalışma Ücreti Hesaplanması Gereği ) • FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ( İşyerinde Ayda 10 Gün 24 Saat Çalışan İşçi – Günlük Çalışması …

Devamı »

İş Akdi Feshi Uygulamasında İşverenin Sorumluluğu

İş Akdi Feshi Uygulamasında İşverenin Sorumluluğu Giriş: İşveren fesih nedeniyle bağlıdır. feshin geçerli bir nedene bağlı olduğunu işveren ispatla yükümlüdür.  Özet: Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı işyerinde meslek lisesi/yüksek okul mezunu olan ve test/çatı operatörü olarak üretim …

Devamı »