Ana Sayfa / Yargıtay Kararları (sayfa 3)

Yargıtay Kararları

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-1372

• ALACAK DAVASI ( Eksik Ödenen Kıdem Tazminatının Tahsili – İstifa Etmek Suretiyle İşyerinden Ayrılan İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanmayacağından Dava Konusu Dönem Çalışmasının Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmasının Mümkün Olmadığı ) • KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Kıdem Tazminatı Hesabında Nazara Alınması Gerektiğini İleri Sürdüğü Şeker Fabrikasındaki Çalışmasının Kıdem Tazminatına …

Devamı »

Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz

Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz-2

Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz Giriş: Kıdem Tazminatını gününde ödenmemesi halinde bankaların mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanacağı Özet: Kıdem tazminatının gününde ödenmemesi halinde, bankaların fiilen uyguladıkları en yüksek mevduat faizi oranı dikkate alınarak gecikme faizi hesaplanır. Karar metninin devamı için tıklayınız.

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2013-4848

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davalıların Asıl İşveren Alt İşveren ve İşyerini Devralan Son Alt İşveren Pozisyonlarına Göre Davalıların Ayrı Ayrı Sorumlu Oldukları Alacak Miktarlarının Tespit Edilerek Hüküm Altına Alınması Gerektiği ) • İŞYERİ DEVRİ ( Davalı Şirketlerden Birinin İse İşyerini Devralan Son Alt İşveren Olduğu Gözetilmeksizin Hüküm Altına Alınan …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2003-2107

• RÜCUAN ALACAK DAVASI ( İş Kazasında Malül Kalan Sigortalı İşçi İçin Yağılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesinin İstenmesi ) • ALT İŞVEREN ( Bir İşte veya Bir İşin Bölüm veya Eklentilerinde İşverenden İş Alan ve Kendi Adına Sigortalı Çalıştıran Üçüncü Kişilerin Alt İşveren Olması ) • ŞİRKETLERİN …

Devamı »

Part Time Esas No: 2013-4336

• hizmet tespiti ( davacının dava konusu dönemde usta öğretici bordrolarına göre ders ücreti karşılığı çalıştığı – tam gün esası ve aylık karşılığı olmayan çalışmanın part time çalışma olduğunun belirgin bulunması karşısında işverence yapılan işlemlerde bir isabetsizlik bulunmadığından davanın reddi gerektiği ) • geçici personel ( tam gün esası ve …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-16120

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ İSTEMİ ( İşe İade Davası – İşyerinin Üretim Mekanizmasının Eksiksiz Tespitiyle Davacı ve Arkadaşlarının Yaptığı İşin Asıl İş Olan Üretim Kapsamında Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği ) • İŞE İADE DAVASI ( Feshin Geçersizliği İstemi – Davalı Şirketler Arasındaki Niyet Mektubu ve Ekleriyle İşyerinde Fiili Durum Karşılaştırılarak Davacı …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-1450

• ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Asıl İşveren İşçilerinin Emir ve Talimat Vermesinin İşin Yürütümün Gözetimi Kapsamında Değerlendirilmesi – Taraflar Arasındaki İlişkinin Muvazaalı Olduğunun Değerlendirilemeyeceği ) • MUVAZAA İDDİASI ( Asıl İşveren İşçilerinin Emir ve Talimat Vermesinin İşin Yürütümün Gözetimi Kapsamında Değerlendirilmesi – Alt İşverenle Arasındaki İlişkinin Muvazaalı Olduğunun …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-5581

• KIDEM TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ İSTEMİ ( Fesih Bildirimi İle İş İlişkisi Sona Ereceğinden İşçinin Daha Sonra Yeni Alt İşveren Yanındaki Çalışmaları Yeni Bir İş Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu – Feshe Bağlı Hakların Talep Koşullarının Gerçekleşeceği ) • İŞ SÖZLEŞMESİ ( Süresi Sona Eren Alt İşverence İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2013-5587

• KIDEM TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Davalı Şirket İle Dava Dışı Şirket Arasında İşyeri Devri Söz Konusu Olup Davacının İşyerini Devralan Yeni Alt İşveren Yanında Kesintisiz Olarak Çalışmaya Devam Ettiği – Feshe Bağlı Olan Bu Alacakları Talep Edemeyeceğinden Davanın Reddi Gerektiği ) • İŞYERİ DEVRİ ( Alt İşveren …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2013-5581

• KIDEM TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ İSTEMİ ( Fesih Bildirimi İle İş İlişkisi Sona Ereceğinden İşçinin Daha Sonra Yeni Alt İşveren Yanındaki Çalışmaları Yeni Bir İş Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu – Feshe Bağlı Hakların Talep Koşullarının Gerçekleşeceği ) • İŞ SÖZLEŞMESİ ( Süresi Sona Eren Alt İşverence İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi …

Devamı »