Ana Sayfa / Yargıtay Kararları (sayfa 3)

Yargıtay Kararları

Alt İşveren Durumu Esas No: 2003-2107

• RÜCUAN ALACAK DAVASI ( İş Kazasında Malül Kalan Sigortalı İşçi İçin Yağılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesinin İstenmesi ) • ALT İŞVEREN ( Bir İşte veya Bir İşin Bölüm veya Eklentilerinde İşverenden İş Alan ve Kendi Adına Sigortalı Çalıştıran Üçüncü Kişilerin Alt İşveren Olması ) • ŞİRKETLERİN …

Devamı »

Part Time Esas No: 2013-4336

• hizmet tespiti ( davacının dava konusu dönemde usta öğretici bordrolarına göre ders ücreti karşılığı çalıştığı – tam gün esası ve aylık karşılığı olmayan çalışmanın part time çalışma olduğunun belirgin bulunması karşısında işverence yapılan işlemlerde bir isabetsizlik bulunmadığından davanın reddi gerektiği ) • geçici personel ( tam gün esası ve …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-16120

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ İSTEMİ ( İşe İade Davası – İşyerinin Üretim Mekanizmasının Eksiksiz Tespitiyle Davacı ve Arkadaşlarının Yaptığı İşin Asıl İş Olan Üretim Kapsamında Olup Olmadığının Belirlenmesi Gerektiği ) • İŞE İADE DAVASI ( Feshin Geçersizliği İstemi – Davalı Şirketler Arasındaki Niyet Mektubu ve Ekleriyle İşyerinde Fiili Durum Karşılaştırılarak Davacı …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-1450

• ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Asıl İşveren İşçilerinin Emir ve Talimat Vermesinin İşin Yürütümün Gözetimi Kapsamında Değerlendirilmesi – Taraflar Arasındaki İlişkinin Muvazaalı Olduğunun Değerlendirilemeyeceği ) • MUVAZAA İDDİASI ( Asıl İşveren İşçilerinin Emir ve Talimat Vermesinin İşin Yürütümün Gözetimi Kapsamında Değerlendirilmesi – Alt İşverenle Arasındaki İlişkinin Muvazaalı Olduğunun …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-5581

• KIDEM TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ İSTEMİ ( Fesih Bildirimi İle İş İlişkisi Sona Ereceğinden İşçinin Daha Sonra Yeni Alt İşveren Yanındaki Çalışmaları Yeni Bir İş Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu – Feshe Bağlı Hakların Talep Koşullarının Gerçekleşeceği ) • İŞ SÖZLEŞMESİ ( Süresi Sona Eren Alt İşverence İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2013-5587

• KIDEM TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ ALACAĞI ( Davalı Şirket İle Dava Dışı Şirket Arasında İşyeri Devri Söz Konusu Olup Davacının İşyerini Devralan Yeni Alt İşveren Yanında Kesintisiz Olarak Çalışmaya Devam Ettiği – Feshe Bağlı Olan Bu Alacakları Talep Edemeyeceğinden Davanın Reddi Gerektiği ) • İŞYERİ DEVRİ ( Alt İşveren …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2013-5581

• KIDEM TAZMİNATI VE İZİN ÜCRETİ İSTEMİ ( Fesih Bildirimi İle İş İlişkisi Sona Ereceğinden İşçinin Daha Sonra Yeni Alt İşveren Yanındaki Çalışmaları Yeni Bir İş Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu – Feshe Bağlı Hakların Talep Koşullarının Gerçekleşeceği ) • İŞ SÖZLEŞMESİ ( Süresi Sona Eren Alt İşverence İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi …

Devamı »

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2013-2240

• İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( İşverence Daha Önce Davacı İşçiye Usulüne Uygun Olarak İhbar Öneli Verilmiş Olması Durumunda Feshin Geçersizliğine Karar Verildikten Sonra İşe Başlatılmayan İşçiye Tekrar İhbar Öneli Verilmesine Gerek Olmadığı – İşçinin İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Gerektiği ) • İŞÇİNİN İŞE İADESİ VE İŞE BAŞLATMAMA ( Durumunda İşverence …

Devamı »

İşe İade Yargıtay Kararları Esas No: 2012-26496

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI ( Boşta Geçen Süre İçin Ücret – Feshin Geçersizliğine Bağlı İkincil Bir Sonuç Olduğu/Talep Edilmese Bile Mahkemece Hüküm Altına Alınması Gerrektiği ) • BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİN ÜCRET ( Feshin Geçersizliğine Bağlı İkincil Bir Sonuç Olduğu – Talep Edilmese Bile Mahkemece Hüküm Altına …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2012-38168

• ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( İş Müfettişlerince Muvazaaya Dayandığının Tespiti – İşverence Yetkili İş Mahkemesine İtiraz Üzerine Verilen Kararların Kesin Olduğu/Temyiz Talebinin Reddi ) • MUVAZAAYA DAYALI ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( İş Müfettişlerince Muvazaaya Dayandığının Tespiti – İşverence Yetkili İş Mahkemesine İtiraz Üzerine Verilen Kararların Kesin …

Devamı »