Ana Sayfa / Yargıtay Kararları (sayfa 5)

Yargıtay Kararları

İşyeri Devri Esas No: 2012-6938

• ALT İŞVERENİN DEĞİŞMESİ VE İŞÇİNİN ARA VERMEDEN ÇALIŞMASI ( Fesih Konusunda İrade Açıklamaları veya Fesih İşlemi Yerine Geçecek İşlemleri Olmadığı Sürece İşçinin Asıl İşverenden Alınan İş Kapsamında ve Alt İşverenlere Ait İşyerinde Çalışması Halinde İşyeriDevri Kurallarına Göre Çözüleceği ) • ARA VERMEKSİZİN YENİ ALT İŞVEREN NEZDİNDE ÇALIŞMA ( Tarafların …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-1742

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacı İşçinin İşyerinde İşveren Vekilinin Üzerine Yürüyüp Hakaret Etmesi Sataşma Olup Haklı Sebeple Feshi Gerektirecek Ağırlıkta Bir Eylem Olduğu – Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddi Gerektiği ) • İŞÇİNİN İŞVEREN VEKİLİNE SATAŞMASI ( Davalının Buna Dair Tutanaklar Sunduğu ve Duruşmada Dinlenen Tanıklar Tutanak İçeriğini …

Devamı »

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2012-1742

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI DAVASI ( Diğer İşçi Alacakları Talebi/Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Taraflarca İhbar Öneli Verilmek Suretiyle ve İhbar Tazminatı Ödenerek Feshedilebileceği – Dürüstlük Kuralına Uyulacağı ) • KÖTÜ NİYET TAZMİNATININ KOŞULLARI ( Davalı Belediyenin İş Akdini Kötüniyetli Olarak Feshettiğinin İspat Edilemediği – Davacının …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2012-3139

• İŞÇİ ALACAKLARININ TAHSİLİ ( Davalı Şirketin Tüm Çalışma Döneminden Sorumluluğuna Davalı Devreden İşverenin ise Kendi Çalışma Dönemindeki Tespit Edilecek Sorumluluğuna Hükmedilmesi Gerektiği ) • KIDEM TAZMİNATI ( İşçi Alacaklarının Tahsili İstemi – Devreden İşveren İçin Öngörülen İki Yıllık Süre Sınırlamasının Kıdem Tazminatı Bakımından Söz Konusu Olmayacağı ) • İŞYERİ …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-36097

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( Fazla Mesai Hafta Tatili Ücreti Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücretlerinin Muacceliyet Tarihleri Normal Aylık Ücret Gibi Olduğu – İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı İle Yıllık İzin Ücreti Sözleşmenin Feshi İle Muaccel Hale Geleceği ) • FAZLA MESAİ ÜCRETİ ( Muacceliyet Tarihleri Normal Aylık …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2011-9589

• İŞYERİNİN DEVRİ ( Davacının Milli Piyango İdaresi İşyerinde Diğer Davalının İşçisi Olarak Çalıştığı/İhalenin Başka Şirkete Verilerek İş Aktinin Feshedildiği ve İhaleyi Yeni Alan Şirkette Ara Vermeden Çalışmaya Devam Ettiği – Feshe Bağlı İşçi Alacakları Talebinin Reddi ) • İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ ( İşyerinin Zımni Devri/Davacının Ertesi Gün İhale İle …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-45672

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İbranamede Yer Almayan İşçilik Alacakları Bakımından Borcun Sona Erdiğinin Söylenemeyeceği – İbranamede Yer Alan İşçilik Alacaklarının Bir Kısmı Yönünden Savunmayla Çelişkinin Varlığı İbranameyi Bütünüyle Geçersiz Kılmayacağı) • İBRANAMEDE YER ALMAYAN İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Bakımından Borcun Sona Erdiğinin Söylenemeyeceği – İbranamede Yer Alan İşçilik Alacaklarının …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-484

• İŞÇİLİK ALACAĞI İSTEMİ (İşçinin Söz Konusu İşyerlerinde Değişik Zamanlarda Çalışmış Olması Durumu Değiştirmeyecek Kıdem Açısından Tüm Çalışma Süreleri Toplanacağı – Kanun Fasılalı Çalışmalar Konusunda Hiçbir Ayrım Yapmadığından İş Akitlerinin Kısa Uzun ya da Belirli veya Belirsiz Süreli Olması Bu Açıdan Önem Taşımayacağı) • İŞYERLERİNDE DEĞİŞİK ZAMANLARDA ÇALIŞMIŞ OLMA (Durumu …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-6259

• RÜCUEN TAZMİNAT (Davacı Kurum İş Kanunundan Kaynaklanan Müteselsil Sorumluluğunun Gereği Olarak Dava Dışı İşçilere Ödemek Zorunda Kaldığı Tazminatların Tamamını Davalı Yükleniciden Rücuen Tahsilini Talep Edebileceği – Davalı Yüklenicinin Ödenen Tazminatlardan Sorumlu Olmadığının Kabul Edilmesinin Yerinde Olmadığı ) • TEKNİK ŞARTNAME (İlgili Maddesindeki Açık ve Tereddüte Yer Vermeyen Düzenleme Karşısında …

Devamı »

İşe İade Yargıtay Kararları Esas No: 2011-824

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ DAVASI ( Alt İşveren Tarafından İş Sözleşmesi Feshedildiği – Bu Davadan Alt İşveren Sorumlu Olacağı/Taraf Sıfatı Olmadığı İçin Asıl İşverene Başvurulamayacağı ) • İŞE İADE DAVASI ( Alt İşveren Tarafından İş Sözleşmesi Feshedildiği – Bu Davadan Alt İşveren Sorumlu Olacağı/Taraf Sıfatı Olmadığı İçin Asıl İşverene Başvurulamayacağı ) …

Devamı »