Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler (sayfa 34)

Yasal Değişiklikler

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası’nda Yeni Dönem

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Genel Kurul’un 17.04.2008 tarihli birleşiminde kabul edilen yasa ile, 5510 sayılı Yasa’nın yürürlük tarihine ilişkin maddesi de bir kez daha değiştirildi. Buna göre, aralarında genel sağlık …

Devamı »

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

20.03.2008 tarih, 26822 sayılı Resmi Gazete’de “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmelikle önceki yönetmeliğin eklerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metnine ulaşmak için tıklayınız. 

Devamı »

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Tebliğ

parasal sınırlar

14.03.2008 tarih, 26816 sayılı Resmi Gazete’de (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ) yayınlanmıştır. Tebliğ ile, başta 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları, alındı birim fiyatları yeniden belirlenmiştir. Tebliğ uyarınca; yeniden belirlenen sınırlara ilişkin başlıklar aşağıdaki …

Devamı »

Asgari Geçim İndirimi’ne İlişkin Özelge

Bilindiği üzere, 01.01.2008 tarihinden itibaren elde edilen ücretlerin vergilendirilmesi sırasında dikkate alınmak koşulu ile asgari geçim indirimi (AGI) uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda; ücret geliri elde eden çalışanların ücretlerinin vergilendirilmesi sırasında medeni durumları, eşlerinin ücret geliri elde edip etmemeleri, AGI kapsamında değerlendirilmesi gereken çocuk sayısı esas alınarak AGI uygulanmakta, hak kazanılan …

Devamı »

KKTC Ve Yurtdışı Gündeliklerinin 2008 Yılı Tutarları Belirlendi

harcırah

Bilindiği üzere, kamu personeline görevleri nedeni ile yapacakları seyahatler için 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında gündelik verilmektedir. Bu kapsamda personele ödenecek gündelik tutarları; her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile saptanmaktadır. Özel sektör işverenlerinin çalışanlarına görevleri nedeni ile gerçekleşen seyahatleri için harcırah ödemeleri halinde, kamu personeli için uygulanan tutarlarla sınırlı olan …

Devamı »

Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmeti

iş güvencesi

Türkiye İş Kurumu tarafından 16.02.2008 tarih, 26789 sayılı Resmi Gazete’de “TÜRKİYE İŞ KURUMU YURTDIŞINDA İŞE YERLEŞTİRME HİZMETİNE DAİR YÖNETMELİK” yayınlandı. Söz konusu yönetmelik kapsamında; yurtdışında çalıştırılacak işçiler veya vekilleri ile düzenlenecek iş sözleşmeleri İş Kurumu tarafından onaylanacaktır. Yurtdışına işçi gönderecek işverenler; gerek İş Kurumu, gerek özel istihdam büroları aracılığıyla, gerekse …

Devamı »

Özürlü ve Eski Hükümlü İstihdamına İlişkin Karar

Bilindiği üzere, 4857/30 gereği 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenler toplam %6 oranında özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdam etmekle yükümlüler. Söz konusu %6’lık oranın , hangi gruplara nasıl dağıtılacağına ilişkin esaslar, 08.07.2005 tarih, 25869 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile saptanmıştı.

Devamı »

İş Kollarındaki İşçi Sayıları Ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin İstatistikler Yayınlandı

toplu iş sözleşmeleri

    Herhangi bir sendikanın toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili olabilmesi için, faaliyet alanındaki işçi sayısının en az %10’unun; toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerinde çalışan işçilerin yarıdan bir fazlasının söz konusu sendikanın üyesi bulunması gerekmektedir. Bu konudaki düzenleme 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 12. maddesinde yapılmaktadır. …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi

Bilindiği üzere, 2008 yılında kamu personelinin maaşlarına uygulanacak kat sayı ve ek gösterge rakamları, 28.12.2007 tarih, 26740 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan (2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU) ile saptanmıştı. Ancak; 2007 yılı ikinci altı aylık dönem verileri esas alınarak kamu personelinin maaşlarına enflasyon farkı uygulanması gereği oluştu.

Devamı »