Makaleler

Alt İşverene İlişkin Yargıtay'ın Dikkat Çekici İki Kararı

Aktif .

nağme hozarNağme HOZAR
MESS Müşavir Avukatı

4857 sayılı İş Kanunu'nun asıl işveren-alt işveren ilişkisini düzenleyen maddesi üzerindeki tartışmalar bitmek bilmiyor. Mülga 1475 sayılı İş Kanunu zamanında karşılaşılan muvazaalı işlemleri önlemek adına kabul edilen yeni düzenlemeler neticesinde bugün, alt işveren ilişkisi kurulması neredeyse imkansız hale gelmiş bulunmakta. Bilindiği üzere, kanun koyucuyu bu denli katı sınırlamalar getirmeye zorlayan etken, ekonomik şartların da etkisiyle alt işverene verilen işlerin sayısındaki artma ve kötü niyetli uygulamalar sonucunda alt işveren işçilerinin bazı haklardan mahrum kalmaları olarak açıklandı.

Engelli, Eski Hükümlü Ve Terör Mağdurlarının İstihdamı

Aktif .

engelliMuhammed Örtlek
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimci

İş mevzuatında zorunlu istihdam uygulamasına tabi olan kesimler; özürlüler, eski hükümlüler ve terör mağdurları olarak belirtilmektedir. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az %40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgeleyenler; özürlü olarak tanımlanmaktadır.

İşten Ayrılma Bildirgesi, Yapılan Feshi Etkileyebilir

Aktif .

cüneyt danarCüneyt Danar
MESS Müşavir Avukatı

Bilindiği gibi işverenler, iş sözleşmesinin kısaca İşsizlik Sigortası Kanunu olarak da adlandırılan 4447 sayılı Kanun'da yazılı şekilde sona ermesi halinde, İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB)'ni düzenleyerek bir nüshasını süresi içinde İŞKUR'a göndermek, diğer nüshasını işçiye vermek ve son nüshasını da işyerinde saklamak zorundadır. Bu belgenin "İşten Çıkış Nedeni" bölümüne, iş sözleşmesinin sona erme nedeni (örneğin İş Kanunu'nun 18. maddesi) yazılır. Bu bildirge ile İŞKUR'a müracaat eden işçi, prim ödeme şartları da yerine getirilmişse işsizlik sigortasından işsizlik ödeneği alabilir.

Aynı İl Sınırları İçerisinde Birden Fazla İşyeri Olan İşveren

Aktif .

cüneyt olgaçSOSYAL SİGORTA UYGULAMASINDA AYNI İL SINIRLARI İÇERİSİNDE BİRDEN FAZLA İŞYERİ OLAN İŞVEREN SADECE BİR İŞYERİ NUMARASI KULLANABİLİR Mİ?

Cüneyt OLGAÇ
Sigorta Müfettişi 

I. GİRİŞ

Kamusal alanda ülkemizde rastlanan kamu hizmetinin geç işlemesi, eksik işlemesi veya hiç işlememesi hallerinde ortaya çıkan durum, hizmet kusuru olarak adlandırılmaktadır. Sosyal güvenlik kurumlarında çeşitli konularda yaşanan ve hizmet kusuru olarak adlandırılan hizmetlerin geç işlemesinin önüne geçilmek ve uygulamada yaşanan bürokratik işlemlerin azaltılması adına yürürlüğe giren birçok yenilik, hatta reform (1) olarak tanımlanabilecek ve çağın gereklerine cevap verebilecek şekilde yürürlükte olan e-Bildirge, e-Borcu yoktur uygulamalarının aksine SSK uygulamalarında birden fazla işyerine sahip işveren, her işyeri için ayrı bir tescil işlemi ve ayrı prim belgeleri vermektedir. Türk sosyal güvenlik yapısı "sui generis" (kendine özgü) olarak tanımlanabilir. Zira ne %100 Türk kökenlidir ne de tam anlamıyla batı kökenlidir.

Yeni Sosyal Sigortalar "Esnek" Değil!

Aktif .

cüneyt danarCüneyt Danar
MESS Müşavir Avukatı

Yeni Sosyal Sigortalar "ESNEK" Değil!

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe girecek. Kanun, üç farklı sosyal rejimine tabi olanları tek çatı altında toplaması ve sigortalı kapsamını genişletmesi açısından önemli düzenlemeler içeriyor. Bu konuda çok yazı yazıldı ve dikkatler ağırlıklı olarak bu noktaya çekildi. Diğer yandan, Kanun'un düzenlemediği ancak, çalışma hayatı için önemli bir gereksinimin eksikliğine ise yeteri kadar değinilmedi.

BÜLTENE ABONE OL!

Yasal değişiklikler ve mevzuata ilişkin güncellemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olun

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin