854 Sayılı Deniz İş Kanunu

854 Sayılı Deniz İş Kanunu deniz, göl veya akarsularda Türk Bayrağı taşıyan yüz ve daha fazla grostonilatoluk gemilerde hizmet sözleşmesi ile çalışan gemicileri ve bunların işverenleri arasındaki ilişkileri düzenler.

Ayrıca, bir işverenin toplam 5 veya daha fazla gemiadamı çalıştırması ya da ait gemilerin toplam grostonilatolarının yüz ya da daha fazlası olması hallerinde bu kanunun hükümleri uygulanır.

Deniz İş Kanunu, tarifler, tanımlamalar, kısıtlamalar, istisnalar ve açıklamalar ile deniz üzerindeki iş yaşamını düzenler.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Gemiadamı Dövizle Sözleşme Yapabilecek

Gemiadamı Dövizle Sözleşme Yapabilecek

Döviz Cinsinden yapılan sözleşme istisnalarına bir yenisi daha ilave edildi. 16 Kasım tarihli Resmi Gazete’de …