Ekonomik Kriz Sebebiyle İşten Çıkarılan İşçinin İşe İadesi

Ekonomik Kriz Sebebiyle İşten Çıkarılan İşçinin İşe İadesi

Ekonomik Kriz Sebebiyle İşten Çıkarılan İşçinin İşe İadesiGiriş:

Ekonomik kriz nedeni ile işçi çıkaran işveren ertsi gün aynı departmana işçi alımı için ilan veriyorsa orada ekenomik krizden söz edilemez.

Özet:

Davalı ekonomik kriz nedeni ile iş yoğunluğunun azalması nedenine paralel olarak kadro azaltılması yoluna gittiği gerekçesini fesih nedeni olarak göstermiştir. İş sözleşmesinin feshedildiği tarih, turizm sektöründe ölü sezon olarak tabir edilen dönemin sonudur. Nitekim doluluk oranının fesih tarihinden sonra giderek arttığı anlaşılmaktadır. Mahkemece davalı işverenin, davacı işçi dışında işçi çıkarıp, çıkarmadığı araştırılmış değildir. Diğer taraftan davalının iş sözleşmesini feshettiği tarihin ertesi günü davacı işçinin çalıştığı departman bölümüne bir işçi alımı için Internet aracılığı ile ilan verdiği de anlaşılmaktadır. Somut bu maddi olgulara göre öncelikle SSK sicil kayıtları getirtilerek davalının kadro azaltılması şeklindeki gerekçesinin yerinde olup olmadığı açısından davacı dışında işçi çıkarıp çıkarmadığı, yeni işçi alıp almadığı saptanmalı, gerekirse işyerinde bilirkişi marifetiyle keşif yapılarak işyeri kayıtları incelenmeli ve sonucuna göre feshin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı değerlendirilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

PCR Testi ve Aşı İş Yerlerinde Zorunlu Olmalı mı?

PCR Testi ve Aşı İş Yerlerinde Zorunlu Olmalı mı?

Aydın-Çıkın-Gürvit Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Ortağı Av. Ömer Faruk Çıkın'a sorduk: İş yerinde PCR testi ve aşı zorunlu olabilir mi?