Ücretin Belli Olmaması İşverenin İki Ayrı Bordro Düzenlemesi

Ücretin Belli Olmaması İşverenin İki Ayrı Bordro Düzenlemesi

Ücretin Belli Olmaması İşverenin İki Ayrı Bordro DüzenlemesiGiriş:

İşçinin ücreti işverenin işyerinde iki ayrı bordro düzenlemesi sonucunda asgari ücrete yakın olması işçinin buna itirazı sonucunda meslek odasına işçinin ücreti ile ilgili sorulması ve buna  göre karar verilmesi gerekmektedir.

Özet:

1- Davacının aylık ücretinin miktarı taraflar arasında tartışmalıdır. Davalı işveren imzalı ücret bordrolarına dayanarak davacıya asgari ücret seviyesinde ücret ödendiğini savunmuş, davalı işçi ise işyerinde çifte bordro düzenlendiğini ücretin daha yüksek olduğunu ileri sürmüştür. Mahkemece davacı tanıklarının anlatımları esas alınarak dava kabul edilmişse de, davacı tanıkları aynı nedenlerle işten çıkarılmış ve işverene karşı dava açan kişiler olup salt bu anlatımlara göre sonuca gidilmesi doğru olmaz. Mahkemece, davacının işyerinde fiilen yaptığı işi, meslek kıdemi ve çalıştığı tarihler bildirilmek suretiyle ilgili meslek kuruluşundan ne kadar ücret alabileceği sorulmalı, alınacak olan cevap dosya içindeki delillerle birlikte yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak sonuca gidilmelidir.

2- İşyerinde işçilere birkaç ay sıcak yemek verildiği dosyadaki belgelerden anlaşılmaktadır. Davalı işveren de bunu kabul etmiş, ancak şoför olarak çalışan işçilerin yemek saatlerini ayarlayamadıkları için daha sonra kahvaltı verilmesi uygulamasına geçilmesine karar verildiğini iddia etmiştir. Davacı işçi bu uygulamaya karşı çıkarak haklı nedenle fesih yoluna gitmemiş ve 5 aydan fazla bir süre çalışmaya devam etmiştir. Böyle olunca sıcak yemek ücreti ile kahvaltılık bedelleri arasındaki farkın kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur. Kaldı ki dava dilekçesinde böyle bir fark talebi söz konusu olmayıp, sadece yemek bedeli talebinde bulunulmuştur. Ayrıca tazminata esas ücretin tespitinde yılın tamamı için sıcak yemek verilmiş gibi bu bedelin ilavesi doğru değildir. Tazminata esas ücretin tespitinde son bir yıl içinde sağlanan sosyal hak bedellerinin toplamının 365’e bölünmesi suretiyle sonuca gidilmelidir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

PCR Testi ve Aşı İş Yerlerinde Zorunlu Olmalı mı?

PCR Testi ve Aşı İş Yerlerinde Zorunlu Olmalı mı?

Aydın-Çıkın-Gürvit Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık Ortağı Av. Ömer Faruk Çıkın'a sorduk: İş yerinde PCR testi ve aşı zorunlu olabilir mi?