Ana Sayfa / Genel / Aylık Ücret Esas No: 2012-26796

Aylık Ücret Esas No: 2012-26796

yargitay-karari

Kanun: 4857 – İŞ KANUNU
Esas No: 2012 / 26796 Karar No: 2013 / 20539

ÖZET: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ücret ve ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

7 Soruda Stajyerler

Teorik eğitimleri desteklemek ve mesleki anlamda pratik bilgiyi desteklemek için sürdürülen faaliyete staj denir. Bu …