Ana Sayfa / Genel / İhbar Ve Kıdem Tazminatı Hesaplanması

İhbar Ve Kıdem Tazminatı Hesaplanması

İhbar ve kıdem tazminatı hesaplanırken dikkat edilecek noktalar nelerdir? Hesaplama şekli nasıldır, oranları nelerdir?

Kıdem tazminatı hesaplanırken çalışılan her yıl için işçinin düzenli olarak aldığı brüt ücretler toplamının bir aylık tutarı dikkate alınır. Ancak, bu rakam her yıl bakanlar kurulu tarafından tespit edilen kıdem tazminatı tavanını geçemez.

İhbar tazminatı hesabında ise, işçinin çalışma süresine bağlı olarak değişen sürelere isabet eden tutar tazminat olarak ödenir.

İhbar süreleri:

  • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
  • İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
  • İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
  • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

Herhangi bir kıdem tazminatı ödemesi durumunda bu süreler göz önüne alınır.

Online Kıdem ve İhbar Tazminatı hesaplamaları için ynb.datassist.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Otomatik Bireysel Emeklilik Hangi Şirketleri Kapsayacak?

Otomatik Bireysel Emeklilik Hangi Şirketleri Kapsayacak?

2017 yılında bizi karşılayacak yeniliklerden biri de hem işverenleri hem de işçileri önemli ölçüde ilgilendiren …