iş kazası

İş Kazasında Yeni Tanımlama

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısını,  yapılan bir takım değişikliklerle kabul etti.

CHP’li Süleyman Çelebi, Candan Yüceer ve AK Partili Mahmut Kaçar tarafından verilen önergeyle, tasarıda iş kazası tanımını düzenleyen maddede değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre, işyerindeki çalışma koşullarının iyi olmamasından, uygulanan baskı ya da kötü muameleden ya da iş yerinde başına gelen feci bir kazadan olumsuz etkilenmesi, sürekli olarak gece çalıştırılması gibi sebeplerle ruh sağlığı bozulan çalışanların, rapor alarak iş kazası kapsamında sunulan haklardan yararlandırılabilmesi sağlanacak.

 

Belirtilen durumlar nedeniyle ruhsal rahatsızlık geçiren ve rapor alan çalışanlar, rapor süresi boyunca geçici iş göremezlik maaşı alabilecekler eğer, yaşadığı bu ruhsal rahatsızlık çalışamamasına neden olursa sürekli iş göremezlik maaşı almaya hak kazanacaktır.

Tasarı, aynı AVM ya da OSB içerisinde işyerine sahip işverenlerin ve aynı holding ya da şirket grubuna bağlı işverenlerin, sağlık ve güvenlik birimini ortak olarak kurulabilme olanağını getiriyor. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kurulan bu sağlık ve güvenlik biriminden ortaklaşa olarak sağlanabilecek.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 İş Sağlığı ve Güvenliği İdari Para Cezaları

2021 İş Sağlığı ve Güvenliği İdari Para Cezaları

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışanların iş yerlerindeki sağlıklı çalışma ortamını sağlamak ve …