Ana Sayfa / Haberler / Engelli Sigortalı Çalıştıran İşverenler Artık İŞKUR’dan Belge Almaya İhtiyaç Duymayacak
engelli-sigortali-calistiran-isverenler-artik-iskurdan-belge-almaya-ihtiyac-duymayacak

Engelli Sigortalı Çalıştıran İşverenler Artık İŞKUR’dan Belge Almaya İhtiyaç Duymayacak

 

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 
23.01.2015 tarihinde “Engelli Çalıştırma Teşvikinde Yeni Düzenlemeler” başlığı ile sizlere duyurduğumuz , 19/8/2008 tarihli, 2008/77 sayılı Genelgede gerek teşvikten ilk yararlanma sırasında her yılın Ocak ayı içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna  ibraz edilmesi gerektiği belirtilen (Ek-1) belgenin Türkiye İş Kurumundan onaylatılarak Kuruma ibraz edilmesine gerek bulunmadığına dair haberimizde  Sosyal Güvenlik Kurumunun geçiş dönemi olması sebebi ile “Bu açıdan bakıldığında “geçiş dönemi” olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, teşvikten yararlanmak isteyen işverenlerin öncelikle bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünden konu hakkında bilgi alarak, duruma göre aksiyon almaları isabetli olacaktır. İlgili belgede ibraz şartı aramayan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine bağlı bulunan işverenlerin böyle bir zorunluluğu bulunmayıp açık olan sistemden bildirimlerini yapabileceklerdir….” farklı ünitelerde farklı işlemlere tabi tuttuğu ve anılan belgeyi Türkiye İş Kurumundan onaylatarak(onay isteyen üniteler için) ibraz edilmesi gerektiğini bildirmiştik.

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulama farklılıklarına son verecek bir duyuru ile artık; 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmak isteyen özel sektör işverenleri tarafından teşvik kapsamında bildirilecek engelli sigortalıların e-Bildirge programında yer alan “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi” ekranı üzerinden tanılaması yapılabildiğinden, 2015/Ocak ayı dahil olmak üzere bundan böyle 19/8/2008 tarihli, 2008/77 sayılı Genelgede gerek teşvikten ilk yararlanma sırasında gerekse her yılın Ocak ayı içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmesi gerektiği belirtilen (Ek-1) belgenin Türkiye İş Kurumundan onaylatılarak Kuruma ibraz edilmesine gerek bulunmadığını Kamuoyu ile paylaşmıştır.

4857 sayılı İş Kanunun “Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasına istinaden, çalışma gücü kayıp oranı %40’dan fazla olan engelli sigortalı istihdam eden tüm özel sektör işverenleri, anılan fıkrada belirtilen şartların sağlanması kaydıyla, her bir engelli sigortalı için prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı üzerinden teşvikten yararlanabilmektedir.

Söz konusu teşvikten yararlanmak isteyen işverenler, teşvik kapsamında bildirilmek istenen sigortalılara ilişkin bilgileri Türkiye İş Kurumu’ndan alınan web servis aracılığıyla e Bildirge programında yer alan “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi” programı vasıtasıyla sorguladıktan sonra teşvik kapsamına giren engelli sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 14857 sayılı kanun numarasını seçerek gönderebilmektedirler.

19/8/2008 tarihli, 2008/77 sayılı Genelgede gerek teşvikten ilk yararlanma sırasında her yılın Ocak ayı içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmesi gerektiği belirtilen (Ek-1) belgenin Türkiye İş Kurumundan onaylatılarak Kuruma ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

İlgili Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu için tıklayınız…

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

İş Kanunu İdari Para Cezaları 2017

İş Kanunu İdari Para Cezaları 2017

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin yerine getirilmemesi durumuna ilişkin İdari Para Cezaları 2017 yılı rakamları …