Bağ-Kur Prim Borçları Siliniyor

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 
Kamuoyunun da bildiği üzere, Bağ-Kur prim borçlarının silinmesi ile ilgili 4.42015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.04.2015 tarihli 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu Kanunda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanuna Geçici 63. madde eklenmiştir.

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Kuruma kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, bu maddenin yayımlandığı ayın sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi (23.04.2015) takip eden ay başından itibaren (01.05.2015) üç ay içinde ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek bunlara Kurum alacakları arasında yer verilmez. Sigortalılıkları durdurulanlardan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya devam edenlerin sigortalılıkları bu maddenin yayım tarihini takip eden ay başı itibarıyla yeniden başlatılır.

Kimlerin Bağ-Kur Borcu Silinecek?

Bağ-Kur prim borcunu ödemeyip, Bağ-Kur’a 12 ay ve daha fazla borcu olmak şartıyla, borç sildirmeden yararlanacak olan sigortalılar;

1. Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı kanuna göre Bağ-Kur tescili yapılanlar
2. Tevkifata istinaden geriye dönük tarım Bağ-Kuru tescili açtıranlar,
3. 5510 Sayılı Kanunun 4/b kapsamındaki tüm Bağ-Kurlular (şirket ortakları da dahil),
4. Değişik yapılandırma kanunlarına göre Bağ-Kur borcunu yapılandıranlar (peşin ödeyip kapatanlar hariç), yapılandırması bozulanlar ve ya yapılandırmanın bozulması için yazılı talepte bulunanlar. Özellikle belirtmek isteriz ki; 6552 sayılı Yasa kapsamında borçlarını yapılandıranlar 2015/13 sayılı Genelgede yayımlanan dilekçedeki yapılandırmanın iptal edilmesi seçeneğini seçerek Bağ-Kur borçlarını sildirebilecekler.
5. Prim borçlarını 6183 sayılı kanunun 48.maddesine göre taksitlendirenlerden taksitlendirmesi bozulanlar ya da bozulması için talepte bulunanlar.

Bağ-Kur Hizmetini Tekrar Canlandırma Olacak Mı?

5510 sayılı Kanunun Geçici 63. Maddesi ve 2015/13 sayılı Genelge hükümlerine istinaden; daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi hâlinde durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, talep tarihinde 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden borç tutarı hesaplanarak ihya edilir. Hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Tebliğ edilen borç tutarının bu süre içinde tamamen ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya edilerek kazanılan hizmet süreleri borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli sayılır.

Borç ve Hizmet Silinen Günlere Genel Sağlık Sigortası Hükümleri Uygulanmayacak

Bu kapsamda borç ve prim günlerinin silinmesini isteyen 4/b’ li (Bağ-Kurlu) vatandaşlarımızın en çok merak ettiği konulardan birisi de silinen günlere dair Genel Sağlık sigortası hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı konusudur.

Birinci fıkraya göre sigortalılıkları durdurulanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler hakkında 1/1/2012 tarihinden bu maddenin yürürlük tarihine kadar durdurulan süreler için genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacaktır.

SGK’dan Basın Açıklaması

Kamuoyunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için Sosyal Güvenlik Kurumu konu hakkında bir basın açıklaması yayınlamıştır.
“………Kamuoyunda torba kanun olarak bilinin 6645 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeye göre, 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı olanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını 31/7/2015 tarihine kadar ödememeleri halinde sigortalılıkları durdurulacaktır.
A
ncak, 31/7/2015 tarihini beklemeden sigortalılığını durdurmak isteyenlerin, başvuru formu ile dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri halinde sigortalılıkları hemen durdurulmaktadır.
30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı olanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını 31/7/2015 tarihine kadar ödememeleri halinde, herhangi bir talep alınmaksızın sigortalılıkları Kurum tarafından resen durdurulacaktır.
Dolayısıyla, sigortalılığın durdurulması ve prim borçlarının silinmesi için herhangi bir başvuru tarihi söz konusu olmayıp, son başvuru tarihinin 31/07/2015 olduğu yönünde yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.”

2015/13 sayılı SGK Genelgesi için tıklayınız…
SGK Basın Açıklaması için tıklayınız…

Hakkında iskanunu

Göz atın

isciden-emekliye-yeni-haberlerle-torba-yasa-yururluge-girdi

İşçiden, Emekliye Yeni Haberlerle Torba Yasa Yürürlüğe Girdi!

Tahmini okuma süresi: 3 dk.   Emeklilere yapılacak zam, İşsizlik Sigortası Fonu ve madenlerde sığınma …