Yabancıların genel sağlık sigortası ve vize süreleri ile ilgili uygulama değişikliği

Yabancıların Genel Sağlık Sigortası ve Vize Süreleri İle İlgili Uygulama Değişikliği

01.01.2012 tarihinde itibaren uygulanmaya başlayan Genel Sağlık Sigortası (GSS)  kafalarda birçok soru oluşturdu…

Türkiye’de yaşayan yabancı vatandaşlar da GSS kapsamında olacak mı?

Türkiye’de çalışan ve bu çalışmaları sebebiyle sosyal güvencesi olanlar, bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecekler.Sosyal güvencesi olmayan yabancı vatandaşların Zorunlu Sigorta kapsamına dahil olmaları durumu söz konusu olabilecektir.Mensubu olduğu ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve ülkemizde kesintisiz olarak bir yıldan fazla ikameti bulunanlar, kesintisiz ikamet süresinin bir yılı geçtiği tarihten itibaren bir ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna “Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesiyle” başvururlarsa GSS’na dâhil olabileceklerdir.

Başvuru nasıl yapılacak?

Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuran yabancı uyruklu vatandaşlardan, ikamet izin belgesi, ilgili yabancı ülke sosyal güvenlik kurumundan ya da çalışma ataşeliğinden alınan genel sağlık sigortası uygulaması bakımından sosyal güvenlik durumlarını gösteren yazının aslı veya fotokopisi ile yeminli mütercim tarafından yapılan tercümesinin aslının veya onaylı suretinin gösterilmesi istenecektir *Bu şartları sağlayıp SGK’ya başvuruda bulunmayanlara 5510 sayılı Kanun’un 102’nci maddesine göre idari para cezası uygulanacaktır.

Sigortalılık nasıl sonlanır?

  •  Yabancı vatandaşların, SGK il müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından takiplerinin yapılarak ikamet izni bitiş tarihi itibariyle genel sağlık sigortalılıkları sonlandırılacaktır. İkamet izinlerinin bittiği tarihi takip eden günden itibaren başlayan yeni bir ikamet izin belgesi ibraz etmeleri halinde genel sağlık sigortalılığı devam ettirilecektir.
  • Yabancı bir ülke mevzuatı dâhilinde sigortalı olması,
  • 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ya da fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı olması,
  • İkametinin başka bir ülkeye nakledilmesi halinde nakil tarihinden itibaren,
  • Vefatı halinde vefat tarihinden itibaren sigortalılığı sonlandırılacaktır.

01.02.2012 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Vize Süresine Dair Uygulama

1 Şubattan geçerli olmak üzere, Türkiye’ye sadece kısa süreli turistik amaçlı olarak ülkemizin dış temsilciliklerinden alınmış vizeyle, bandrol / kaşe vizesiyle ya da vize muafiyetinden yararlanarak gelmiş ve Türkiye’de geçerli bir ikamet tezkeresi olmayan yabancı ülke vatandaşlarının kalış süreleri 90 gün olarak belirlenmiştir. 90 günden fazla kalmak isteyen yabancılar, turistik amaçlı ikamet tezkeresi alarak 6 aya kadar kalabileceklerdir. Vize süresi 90 günden az olan yabancılarsa, yurt içinden başvuruda bulunarak 90 güne kadar uzatabileceklerdir.

90 günün hesaplamasında yabancı ülke vatandaşının Türkiye’den çıktığı tarih itibariyle geriye dönük olarak ülkemizde kaldığı günlerin toplam sayısı hesaplanmakta, çıkış tarihinden geriye doğru 180 gün içinde 90 günü tamamlamışsa, kendi ülkesinde 90 gün kaldıktan sonra Türkiye’ye yeniden gelebilecektir.

Hesaplamada yurtdışında kaldığı süreler ile ikamet tezkeresi alarak ülkemizde kaldığı günler dâhil edilmeyecektir.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

2021 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

Bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan kişileri çalıştırmak, her ülkede yasal düzenlemeler çerçevesinde izne tabi tutuluyor. Ülkemizde …