Gençlerin GSS Prim Borcu Siliniyor
Gençlerin GSS Prim Borcu Siliniyor

Gençlerin GSS Prim Borcu Siliniyor

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları birçok gencimizi geliri olmaması nedeni ile devlete borçlu bırakmıştır. İş bulmakta güçlük çeken yeni mezun kişiler bu dönemleri için GSS Prim Borcu sorunu ile karşı karşıya kalmaktaydı. Sosyal alanda genel sağlık sigortası primlerine ve özellikle de bu primlerin zorunlu olmasına oldukça büyük tepkiler gelmektedir. Son çıkan torba yasa yani “6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5510 sayılı Kanunda düzenlemeye gidilmiştir.

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları birçok gencimizi geliri olmaması nedeni ile Devlet’e borçlu bırakmıştır. Sosyal alanda genel sağlık sigortası primlerine ve özellikle de bu primlerin zorunlu olmasına oldukça büyük tepkiler gelmektedir. Son çıkan torba yasa yani “6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5510 sayılı Kanunda düzenlemeye gidilmiştir.

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNA GEÇİCİ MADDE EKLENMİŞTİR

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 69- Bu maddenin yayımı tarihinden önce 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan genel sağlık sigortası primlerinin tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmez.”   

Anılan düzenleme ile 26.04.2016 tarihinden önceki 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan GSS primlerinin tahsilinden vazgeçilecektir. Kapsama girip primlerini ödeyen gençlerin ise ödedikleri primler iade ya da mahsup edilemeyecektir. GSS Prim Borcu bu tarih itibariyle yalnızca 25 yaş üstü olan kişilere uygulanmış olacak.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kronik Hastalığı Olan İşçinin İşe Davetinde İşverenin Hukuki Sorumluluğu

Kronik Hastalığı Olan İşçinin İşe Davetinde İşverenin Hukuki Sorumluluğu

Pandemi sürecinde kronik hastaların durumunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Emekli Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Lütfi İnciroğlu'na sorduk.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir