Yeni SGK Prim Desteği ile KÇÖ ve Fesih Yasağının Detayları
Yeni SGK Prim Desteği ile KÇÖ ve Fesih Yasağının Detayları

Yeni SGK Prim Desteği ile KÇÖ ve Fesih Yasağının Detayları

İşçi ve işvereni ilgilendiren düzenlemeleri içeren 7252 sayılı “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmî Gazete’de yayımlanarak 28.07.2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun içeriğinde, tüm işverenleri ve çalışanları yakından ilgilendiren “SGK prim desteği”, “kısa çalışma ödeneği”, “fesih yasağı” ve “iş sağlığı güvenliği” konularında yeni düzenlemeler yer alıyor.

SGK Prim Desteği Nasıl Uygulanacak? Kimler Yararlanacak?

Yeni Kanun ile, kısa çalışmadan ve nakdi ücret desteğinden yararlananlar için SGK prim desteği düzenlemesini getirdi. 1 Temmuz 2020’den önce; kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğine başvuran işverenler destek kapsamında olacak.

  • Kısa çalışma ya da nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi sona eren ve haftalık normal çalışma sürelerine dönen çalışanlar için, işverenlere SGK prim desteği sağlanacak.
  • Destek, SGK prim payları üzerinden verilecek. Üç ay boyunca, asgari ücret üzerinden hesaplanan SGK işçi ve işveren prim payları fondan karşılanacak.
  • Destekten yararlanmak için son tarih 31 Aralık 2020 olacak.

Kısa çalışma ödeneğine başvuran fakat başvurusu olumsuz sonuçlanan iş yerleri ile kısa çalışmadan yersiz yararlandığı tespit edilen işverenler bu kapsamın dışında olacak.

Ayrıca;

  • Emekli çalışanlar
  • 5510 sayılı Kanunun Ek 9. maddesi kapsamında sigortalı olan ev hizmetleri çalışanları

için SGK prim desteği verilmeyecek.

Düzenleme, üç ay süreyle SGK prim desteğinden yararlanan çalışanlar için aynı anda diğer SGK teşviklerinden yararlanmaya izin vermiyor.

KÇÖ, Ücretsiz İzin Uygulaması ve Fesih Yasağında Son Durum Ne?

Sektörel olarak, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresini 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi Cumhurbaşkanına verildi.

Fesih yasağının uygulanma süresi, işverenin ücretsiz izne çıkarma yetkisi ile birlikte tekrar uzatıldı. İşverenlere uygulanan, 17 Ağustos 2020’de sona eren iş akdi feshi yasağı, Cumhurbaşkanının yetkisi ile her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30.6.2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

Sadece aşağıdaki hallerde iş akdi sona erdirilebilecek:

  • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin ikinci bendinde yer alan, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar nedeni ile fesih. (SGK çıkış kodu 29)
  • Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi (SGK çıkış kodu 5)
  • İş yerinin kapanması (SGK çıkış kodu 17)
  • İşin sona ermesi (SGK çıkış kodu 18)

Bu nedenler dışında, 30 Haziran 2021’e kadar, işveren işçisinin iş sözleşmesini sonlandıramayacak. İşçi tarafından yapılan fesihler (örneğin istifa, emeklilik, askerlik, evlilik, haklı nedenle fesih gibi) iş akdi feshi yasağının kapsamı dışındadır.

İş Yeri Hekimi ve İSG Uzmanı Bulundurma Zorunluluğu Ertelendi

50 ve altı işçi çalıştıran az tehlikeli statüdeki ş yerlerinin, iş yeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı atama zorunluluğu 31.12.2023 tarihine ertelenmiştir. Bu statüde yer alan iş yerlerinin, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki, risk analizi, acil eylem planı, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri gibi diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Yasağı Uzatıldı

Pandemi desteklerinin son süreleri neler? Kimlerin, hangi işlemleri yapmaları gerekiyor?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir