Ana Sayfa / Kanun ve Yönetmelikler / Yönetmelikler / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik31 Ocak 2013 tarihli 28545 sayılı Resmî Gazete‘de İş Sağlığı ve Güveliği Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri belirten bir yönetmelik yayınlandı.

3 Ocak 2013 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, 10. maddesine eklenen ek fıkra ile değiştirilmiş oldu. Mevcut OSGB birimleri ilgili durum da Geçici Madde 1 ile açıklanmış oldu.

3 Ocak 2013 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu