Ana Sayfa / Kanun ve Yönetmelikler / Yönetmelikler / Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığı ile Ödenmesine Dair Yönetmelik
yonetmelik

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığı ile Ödenmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; işçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu
nitelikteki her türlü istihkakının bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetmeliğin tamamı için tıklayınız

Hakkında iskanunu

Göz atın

Bireysel Emeklilik Sisteminin, Emeklilik ve Kıdem Tazminatına Etkisi

Bireysel Emeklilik Sisteminin, Emeklilik ve Kıdem Tazminatına Etkisi

Bireysel emeklilik sisteminin süregelen zaman içerisinde çok konuşulup çok tartışılmasının ardından hazırlanan kanun tasarısı Türkiye …