Ana Sayfa / Kanun ve Yönetmelikler / Yönetmelikler / İş Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İş Meslek Danışmanlarının Atanma ile Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik

yonetmelikMADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, İş ve Meslek Danışmanlarının atanmaları, çalışma usul ve esasları
ile diğer hususları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye İş Kurumunun taşra teşkilatında görev yapan İş ve Meslek Danışmanları hakkında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin tamamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ar-Ge Kapsamına Girmeyen Faaliyetler

Ar-Ge Kapsamına Girmeyen Faaliyetler

10/8/2016 tarihli 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama …