Güncel

Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Açıklandı 2019/2

Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklandı

Çalışanların işten ayrıldıklarında belli şartları sağlayarak hak ettikleri kıdem tazminatı için belirlenmiş Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı açıklandı. Kıdem Tazminatı Yeni Tavanı Kıdem tazminatı, aynı işverene bağlı en az 1 yıl çalışmış işçilerin, kıdeme hak kazanır şekilde iş akdinin sonlanması ile işveren tarafından ödenen bir tazminattır. Bu tazminat üzerinden SGK primi …

Devamı »

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Hükumeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Hükümeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ile Macaristan Hükumeti Arasında 24 Şubat 2015 tarihinde Budapeşte’de imzalanan ve 24 Ağustos 2017 tarihli ve 30164 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Anlaşması” ile “Anlaşmanın Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma” 1 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Devamı »

Prime Esas Kazanç Matrahı Nasıl Belirlenir?

Prime Esas Kazanç Matrahı Nasıl Belirlenir?

Ücretli çalışanların kazançlarından bazı yasal kesintiler yapılır. Bunlardan biri de SGK primleridir. Çalışanların 4/a’lı sigortalı olmalarından kaynaklanan bu kesintiler, ilgili Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenen kurallar gözetilerek yapılır. Üzerinden sigorta primlerinin hesaplandığı prime esas kazanç matrahı da 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenmektedir.

Devamı »