Güncel

Sağlık Sebebiyle İş Akdi Feshi

Sağlık Sebebiyle İş Akdi Feshi Giriş: İşverenin işçinin iş akdini rapor süresinin ihbar süresini 6 hafta aşması nedeni ile feshi geçerli sebebe dayanan nedele fesihtir. Özet: Davacı işyerinde güvenlik görevlisi olduğundan sendikaya üye olamayacağı gibi, hizmet süresine göre, ihbar öneline altı hafta eklenerek bulunan 84 günlük istirahat raporunun bulunması karşısında …

Devamı »

İşçinin Verimsizliğini İleri Sürerek İş Akdi Feshi

İşçinin Verimsizliğini İleri Sürerek İş Akdi Feshi Giriş: İçinin verimliliği sebebi ile iş akdi feshinde bunu  teknik bilirkişi raporu ile belirlenmesi ve işyeri koşullarının da gözönünde bulundurulması gerekmektedir. Özet: 1. Davacının verimliliğinin tespiti teknik bilirkişi yoluyla mümkündür. Çelişkili tanık anlatımlarına göre hüküm kurulması hatalıdır. Mahkemece uzman bilirkişi yardımı ile işyerinde …

Devamı »

Ücretin Belirlenmesi

Ücretin Belirlenmesi Giriş: İşçi ücretinin belirlenmesinde davacı işçinin talepte bulunduğu ücretin üzerinde belirlenmesinin taleple bağlılık ilkesine aykırılık teşkil edeceğinden en fazla talep edilen kadar belirlenmesi Özet: Davacının imzasını taşıyan yazılı iş sözleşmesinde saat ücreti 2.15 Amerikan Doları olarak gösterilmiştir. Anılan sözleşme davacı için bağlayıcıdır. Kaldı ki, İstanbul Ticaret Odasının anılan …

Devamı »

İşçinin Çalıştığı Bölümün Başka Bir Yöneticiye Bağlanması

İşçinin Çalıştığı Bölümün Başka Bir Yöneticiye Bağlanması Giriş: İşçinin çalıştığı bölümün başka bir yöneticiye bağlanması işçinin İş Akdinin feshi için haklı bir neden oluşturmayacağıdır. Özet: Dosya içeriğine göre, “Davacının çalıştığı birim fesihten sonra başka birime bağlanmıştır. Fesih tarihinde çalıştığı birimin kapatılması ve başka bir birime bağlanması söz konusu değildir. Ayrıca …

Devamı »

İşverenin İş Akdini Feshi İhbar Süresinde İşçinin Emeklilik İçin Başvurusu

İşverenin İş Akdini Feshi İhbar Süresinde İşçinin Emeklilik İçin Başvurusu Giriş: İşçinin iş akdinin işveren tatafından feshedilmesi sonucunda ihbar süresini kullanan işçinin emeklilik için başvurması halinde artık yeni bir durum oluşmuştur. İşçinin emeklilik dolayısıyla iş akdi feshi söz konusudur. Özet: Davalı işveren iş sözleşmesini feshetmiş, ancak işçi ihbar tazminatı ödenmeden …

Devamı »