Güncel

İşe İade Davasında Boşta Geçen Sürenin Ücreti

İşe İade Davasında Boşta Geçen Sürenin Ücreti Giriş: İşe İade davasında boşta geçen süre ile ilgili mahkemenin miktar belirlemesi ve neden belirtmeden üst sınırdan belirlemesi hatalıdır. Özet: Mahkemece boşta geçen süreyle ilgili ücret ve tazminatın miktar belirtilerek hüküm altına alınması hatalıdır. Diğer taraftan gerekçe dahi gösterilmeden tazminatın üst sınırdan belirlenmesi …

Devamı »

Kapıcı Olan Eşine Yardım Etmesi Sonucu Kıdem Tazminatı İsteği

Kapıcı Olan Eşine Yardım Etmesi Sonucu Kıdem Tazminatı İsteği Giriş: Kapıcı olan eşine yardım ettiği iddiasında olan davacının davalı ile bir hizmet akdi ilişkisinin bulunmadığından davanın reddi gerekir. Özet: Davacının eşi Polat Y. ile davalı arasında kapıcılık sözleşmesinin mevcut bulunduğu davacının kapıcı olan eşine yardımcı olduğu, davacı ile davalı arasında …

Devamı »

İşverenin Ödeme Güçlüğünden Dolayı Yeni Kadro Oluşturması

İşverenin Ödeme Güçlüğünden Dolayı Yeni Kadro Oluşturması Giriş: İşverenin ödeme güçlüğü içinde olmasından dolayı yeni kadro oluşturması sonucunda işçi çıkardığını iddia etmesi halinde bu durumun araştırılması gerekmektedir. Özet: İşe iade davasında, davalı iş akdinin feshine gerekçe olarak “”yeni kadro düzenlemesi …”” yapmak ihtiyacı içinde olduğunu ve bunun da ödeme güçlüklerinden …

Devamı »

İşçi Tarafından İş Akdinin Evlenme Nedeniyle Feshi

İşçi Tarafından İş Akdinin Evlenme Nedeniyle Feshi Giriş: Kadın işçinin evlendikten 2 ay sonra iş akdini feshetmesi fesihte neden bildirmemesi ve sonradan evlilik nedeni ile feshi yaptığını bildirmesi işçinin feshi evlilik nedeni ile yaptığı şeklinde anlaşılmalıdır. Özet: Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre davacı “bayan işçi” 14.6.2002 tarihinde evlenmiş ve …

Devamı »

İşçinin İş Güvencesinden Yararalanması

İşçinin İş Güvencesinden Yararalanması Giriş: İşçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için işyerinde en az 30 kişi çalışıyor olması ve işçinin de en az 6 aylık kıdeminin olması gerekmektedir. Özet: 4857 sayılı yasanın 18. maddesi uyarınca “30 işçi veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz …

Devamı »