Güncel

Fazla Mesai Ücretinin Belirlenmesi

Fazla Mesai Ücretinin Belirlenmesi Giriş: Fazla çalışmanın belirlenmesi haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalar hesap edilerek yapılmalı ve çalışmanın yapıldığı tarihteki işçinin ücreti üzerinden hesaplanmalıdır. Özet: Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Haftalık 45 saatin üzerindeki çalışmalar fazla çalışma kabul edilir. Hesaplama, aylık fazla çalışma süresi üzerinden yapılamaz. Hizmet süresine ve dosyadaki …

Devamı »

Ücretlerin Ödetilmesi İsteği

Ücretlerin Ödetilmesi İsteği Giriş: İşçinin bordroda gösterilen ücretlere ihtirazi kayıt koymadan bordroyu imzalaması sonucunda bordroda gösterilen ücretlerin ödenmesi için tekrar hesaplama yapılamayacağı Özet: Mahkemece karara dayanak yapılan bilirkişi raporunda ücret bordrolarının ihtirazi kayıtsız imzalanmış olduğu gerekçesiyle davacının hafta tatili ücreti hakkında hesaplama yapılmamıştır. İmzalı bordroların hafta tatili yönünden işçiyi bağlaması …

Devamı »

Ücretin Belli Olmaması İşverenin İki Ayrı Bordro Düzenlemesi

Ücretin Belli Olmaması İşverenin İki Ayrı Bordro Düzenlemesi Giriş: İşçinin ücreti işverenin işyerinde iki ayrı bordro düzenlemesi sonucunda asgari ücrete yakın olması işçinin buna itirazı sonucunda meslek odasına işçinin ücreti ile ilgili sorulması ve buna  göre karar verilmesi gerekmektedir. Özet: 1- Davacının aylık ücretinin miktarı taraflar arasında tartışmalıdır. Davalı işveren …

Devamı »

Ekonomik Kriz Sebebiyle İşten Çıkarılan İşçinin İşe İadesi

Ekonomik Kriz Sebebiyle İşten Çıkarılan İşçinin İşe İadesi Giriş: Ekonomik kriz nedeni ile işçi çıkaran işveren ertsi gün aynı departmana işçi alımı için ilan veriyorsa orada ekenomik krizden söz edilemez. Özet: Davalı ekonomik kriz nedeni ile iş yoğunluğunun azalması nedenine paralel olarak kadro azaltılması yoluna gittiği gerekçesini fesih nedeni olarak …

Devamı »

Yıllık İzin Sürelerinin Hesaplanması

Yıllık İzin Sürelerinin Hesaplanması Giriş: İşçinin askerden öncede aynı işverene ait işyerinde çalışması askerden sonraki çalışmalarında dikkate alınması gerekir. Özet: 1475 sayılı İş Kanununun 50. maddesinde; “…yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır…” denilmektedir. Yasanın …

Devamı »