Güncel

Emeklilik Nedeni İle Fesihte Kıdem Tazminatının Ödenme Süresi

Giriş: Emeklilik nedeni ile iş akdi feshinde Toplu İş Sözleşmesinde Tazminatın 30 gün içinde ödenmesi hükmü diğer hallerde başkaca bir hükmün bulunmaması diğer hallerde tazminatın iş akdi feshinde derhal ödeneceği anlamındadır.

Devamı »

İş Akdinin İşverence Geçersiz Nedenle Feshi

Giriş: İşverenin geçersiz nedenle iş akdi feshinde işçiyi işe iade kararından sonra işveren işçiyi işe almazsa mahkeme işverenin ödeyeceği tazminatı da belirler. Bu tazminat en az işçinin 4 aylık ücreti en fazla 8 aylık ücreti kadardır. Üst sınırı aşacak şekilde tazminat belirlenemez.

Devamı »