Güncel

İş Akdi Feshinde Dava Açma Süresi

İş Akdi  Feshinde Dava Açma Süresi Giriş: Davacı İşçinin alacağı kıdem tazminatı işçiye avans olarak ödenirse dava sonun da dava sonuna kadar geçecek ödenmiş  tazminat ve tazminatın faizi de düşülerek mahsup edilmeli Özet: Davacıya son olarak hizmet aktinin feshinden öncede avans niteliğinde ödenen kıdem tazminatı miktarlarının, tüm hizmet süresi esas …

Devamı »

Belirli Süreli İş Akdinin Feshi

Belirli Süreli İş Akdinin Feshi Giriş: Belirli  süreli iş akdi ile çalışan işçinin iş akdinin feshi halinde işçi kalan süreye ait tazminatı borçlar kanununa  325. md. göre talep edebilir. Özet: Belirli süreli hizmet akdi ile çalışan işçi, iş akdinin feshi halinde geri kalan süre için talepte bulunabilir. Bu tazminatın nasıl …

Devamı »

Kıdem Tazminatının Davalı Aleyhine Fazla Hesaplanması

Kıdem Tazminatının Davalı Aleyhine Fazla Hesaplanması Giriş: Davalı tarafından temyiz edilmesi sonucu davalı aleyhine fazla hesaplanan tazminatın hatalı olması Özet: Mahkemece, davalı lehine oluşan usulü kazanılmış hakkı ihlal edecek şekilde daha yüksek ücretle yapılan hesabın kabulü ile sonuca gidilmesi hatalı olmuştur. Karar metninin devamı için tıklayınız.

Devamı »

Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz Oranı

Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz Oranı Giriş: Kıdem Tazminatına uygulanacak faiz bankaların mevduata uyguladıkları en yüksek faiz olmalı Özet: 1- Kıdem tazminatı gecikme faizi hesabında Merkez Bankasınca bildirilen faiz oranı esas alınmıştır. Oysa anılan kurumca bildirilen faiz oranı, bankaların belli dönemler arasında uygulayacaklarını bildirdikleri faiz oranıdır. Kıdem tazminatının gününde ödenmemesi halinde …

Devamı »

Ücretten Haciz Kesintisi-2

Ücretten Haciz Kesintisi-2 Özet: Davacı Hazine vekili kamu alacaklarının 6183 Sayılı Kanun kapsamında imtiyazlı olup bu alacaklara, İcra ve İflas Kanunu’nun 4949 Sayılı Kanunla değişik 206’ncı maddesi uyarınca üçüncü sırada yer verilmesi gerektiğini ileri sürerek sıra cetvelinin bu yönden düzeltilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı alacağı 6183 Sayılı …

Devamı »