Güncel

Ekonomik Kriz Sebebiyle İşten Çıkarılan İşçinin İşe İadesi

Ekonomik Kriz Sebebiyle İşten Çıkarılan İşçinin İşe İadesi Giriş: Ekonomik kriz nedeni ile işçi çıkaran işveren ertsi gün aynı departmana işçi alımı için ilan veriyorsa orada ekenomik krizden söz edilemez. Özet: Davalı ekonomik kriz nedeni ile iş yoğunluğunun azalması nedenine paralel olarak kadro azaltılması yoluna gittiği gerekçesini fesih nedeni olarak …

Devamı »

Yıllık İzin Sürelerinin Hesaplanması

Yıllık İzin Sürelerinin Hesaplanması Giriş: İşçinin askerden öncede aynı işverene ait işyerinde çalışması askerden sonraki çalışmalarında dikkate alınması gerekir. Özet: 1475 sayılı İş Kanununun 50. maddesinde; “…yıllık ücretli izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır…” denilmektedir. Yasanın …

Devamı »

Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

(*15/05/2004 tarih ve 25463 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, geçici veya belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçilerin sağlık ve güvenlikleri bakımından işyerinde çalışan diğer işçilerle aynı düzeyde korunmalarını sağlamaktır.

Devamı »

İşe İade Davasında Boşta Geçen Sürenin Ücreti

İşe İade Davasında Boşta Geçen Sürenin Ücreti Giriş: İşe İade davasında boşta geçen süre ile ilgili mahkemenin miktar belirlemesi ve neden belirtmeden üst sınırdan belirlemesi hatalıdır. Özet: Mahkemece boşta geçen süreyle ilgili ücret ve tazminatın miktar belirtilerek hüküm altına alınması hatalıdır. Diğer taraftan gerekçe dahi gösterilmeden tazminatın üst sınırdan belirlenmesi …

Devamı »

Kapıcı Olan Eşine Yardım Etmesi Sonucu Kıdem Tazminatı İsteği

Kapıcı Olan Eşine Yardım Etmesi Sonucu Kıdem Tazminatı İsteği Giriş: Kapıcı olan eşine yardım ettiği iddiasında olan davacının davalı ile bir hizmet akdi ilişkisinin bulunmadığından davanın reddi gerekir. Özet: Davacının eşi Polat Y. ile davalı arasında kapıcılık sözleşmesinin mevcut bulunduğu davacının kapıcı olan eşine yardımcı olduğu, davacı ile davalı arasında …

Devamı »