Güncel

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi Ve Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 (28.12.2004 tarih ve 25684 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  Amaç  Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli olup olmadığının gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar ile alınacak önlemleri, piyasa …

Devamı »

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 (27.11.2004 tarih ve 25653 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)  BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  Amaç  Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, balıkçı gemilerinde yapılan işlerde işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması için alınması gerekli önlemleri belirlemektir.

Devamı »

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

(11/2/2004 tarihli,25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç  Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, elle yapılan taşıma işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden ortaya çıkabilecek risklerden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden işçilerin korunmasını sağlamak için, alınması gerekli önlemleri belirlemektir.

Devamı »

İş Akdinin Sendikal Nedenle Feshi

İş Akdinin Sendikal Nedenle Feshi Giriş: Sendikal nedenle iş akdinin feshi işçinin işe iade davası sonucunda işe iade ve boşta geçen süre ile işverenin işe almaması durumunda ödenecek tazminatın belirlenmesi gereği Özet: Dava feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmesi talebine ilişkindir. Mahkemece sendikal örgütlenmede öncülük yapan beş kişiden biri …

Devamı »

İşçinin İşverenin Güvenini Kötüye Kullanması

İşçinin İşverenin Güvenini Kötüye Kullanması Giriş: İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanarak kendine menfeat temin etmesi tazminata hükmedilmeyeceği anlamıdadır. Özet: Banka müfettişlerinin belirlemelerine göre, davacı kendi yararına fayda sağladığı gibi bankayı da önemli oranda zarara uğratmış olup, bu eylemler bilinçli olarak ve işverenin güvenini kötüye kullanmak suretiyle yapılmış olduğu tartışmasız bulunduğundan …

Devamı »