Güncel

İşçinin Çalıştığı Sürelerin Belirlenmesi

İşçinin Çalıştığı Sürelerin Belirlenmesi Giriş: İşçinin çalıştığı sürelerin belirlenmesi için işyerinin bağlı bulunduğu sgk kurumundan işyeri işe giriş bildirgeleri ile aylık bildirgelerin incelenmesi ve sonrasındada işyeri kayıtlarının incelenmesi gerekmektedir. Özet: Mahkemece öncelikle Sosyal Sigortalar Kurumundan davacı işçiyle ilgili hizmet döküm cetveli ile işe giriş bildirgeleri getirtilmeli ve anılan belgeler ile …

Devamı »

İşyerini Terk Ederek Başka İşyerinde İşbaşı Yapan İşçi

İşyerini Terk Ederek Başka İşyerinde İşbaşı Yapan İşçi Giriş: İşyerini terk ederek başka bir işyerinde işbaşı yapan işçinin İhbar Ve kıdem tazminatına hak kazanamayacağı açıktır. Özet: 1-Dosyaya davalı işverence davacı işçinin imzasını taşıdığı ileri sürülen istifa belgesi sunulmuş ve bu yazıda, başka işyerinde işe başlamış olduğu belirtilerek davacının işyerinden ayrılmış …

Devamı »

Emeklilik Nedeni İle Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faizin Başlangıcı

Emeklilik Nedeni İle Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faizin Başlangıcı Giriş: Emeklilik nedeni ile Kıdem Tazminatına uygulanacak faizin başlangıcı emeklilik kurumundan alınan emeklilik tahsis yazısının işverene ibraz tarihinde başlayacağıdır. Şayet bildirim yapılmamış ise faiz başlangıcı işçiye yapılan ilk ödeme tarihidir. Özet: 1- Davacı işçiye fesihten sonra banka kanalıyla yaklaşık birer ay arayla …

Devamı »

Kıdeme Esas Ücreti Hesabında İkramiye

Kıdeme Esas Ücreti Hesabında İkramiye Giriş: Kıdeme esas ücretin belirlenmesinde işyerinde işçiye ödenen ikramiyenin de kıst usulüne göre ücrete eklenmesi gerekmektedir. Özet: 1- İş Mahkemeleri Kanununun 8. maddesi uyarınca iş mahkemelerinde verilen kararlar tefhim veya tebliğden itibaren 8 günlük süre içinde temyiz olunabilirler. Süresinden sonraki temyiz talebinin reddi gerekir. 2- …

Devamı »