Güncel

Kıdeme Esas Ücretin Belirlenmesinde Toplanacak Ücretler

Giriş: Kıdeme esas ücretler topamında fazla mesai ücretinin toplama katılamayacağı ortadadır. Özet: Fazla mesai ücretlerinin ihbar ve kıdem tazminatına esas brüt ücretinin belirlenmesinde de nazara alınması hatalıdır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 275. maddesinde belirtildiği gibi, mahkeme çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin görüşüne başvurabilir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği …

Devamı »

Sağlık Sebebiyle İş Akdi Feshi

Sağlık Sebebiyle İş Akdi Feshi Giriş: İşverenin işçinin iş akdini rapor süresinin ihbar süresini 6 hafta aşması nedeni ile feshi geçerli sebebe dayanan nedele fesihtir. Özet: Davacı işyerinde güvenlik görevlisi olduğundan sendikaya üye olamayacağı gibi, hizmet süresine göre, ihbar öneline altı hafta eklenerek bulunan 84 günlük istirahat raporunun bulunması karşısında …

Devamı »

İşçinin Verimsizliğini İleri Sürerek İş Akdi Feshi

İşçinin Verimsizliğini İleri Sürerek İş Akdi Feshi Giriş: İçinin verimliliği sebebi ile iş akdi feshinde bunu  teknik bilirkişi raporu ile belirlenmesi ve işyeri koşullarının da gözönünde bulundurulması gerekmektedir. Özet: 1. Davacının verimliliğinin tespiti teknik bilirkişi yoluyla mümkündür. Çelişkili tanık anlatımlarına göre hüküm kurulması hatalıdır. Mahkemece uzman bilirkişi yardımı ile işyerinde …

Devamı »

Ücretin Belirlenmesi

Ücretin Belirlenmesi Giriş: İşçi ücretinin belirlenmesinde davacı işçinin talepte bulunduğu ücretin üzerinde belirlenmesinin taleple bağlılık ilkesine aykırılık teşkil edeceğinden en fazla talep edilen kadar belirlenmesi Özet: Davacının imzasını taşıyan yazılı iş sözleşmesinde saat ücreti 2.15 Amerikan Doları olarak gösterilmiştir. Anılan sözleşme davacı için bağlayıcıdır. Kaldı ki, İstanbul Ticaret Odasının anılan …

Devamı »

İşçinin Çalıştığı Bölümün Başka Bir Yöneticiye Bağlanması

İşçinin Çalıştığı Bölümün Başka Bir Yöneticiye Bağlanması Giriş: İşçinin çalıştığı bölümün başka bir yöneticiye bağlanması işçinin İş Akdinin feshi için haklı bir neden oluşturmayacağıdır. Özet: Dosya içeriğine göre, “Davacının çalıştığı birim fesihten sonra başka birime bağlanmıştır. Fesih tarihinde çalıştığı birimin kapatılması ve başka bir birime bağlanması söz konusu değildir. Ayrıca …

Devamı »