Bir İşyeri Devredilirse İşveren Çalışan Elemanına Tazminat Vermek Zorunda mıdır?

Yasal düzenlemeler kapsamında; herhangi bir işyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, söz konusu işyerinde çalışmakta olanlar aynı şartlarla çalışmaya devam edeceklerdir. İşyerinin devri çalışanların yasal haklarında herhangi bir kayba yol açmayacak, çalışanlara işyerinin devri nedeni ile herhangi bir tazminat ödenmesi gerekmeyecektir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?

Herhangi bir işyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi durumunda, söz konusu işyerinde çalışmakta olanlar aynı şartlarla …